Kết quả Nga Sportloto 6/45

Kết quả mới nhất 11:00 Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022.

7868

 • 30
 • 28
 • 40
 • 17
 • 03
 • 09

Kết quả Nga Sportloto 6/45 23:59 Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022.

7867

 • 20
 • 32
 • 44
 • 10
 • 28
 • 45

Kết quả Nga Sportloto 6/45 23:00 Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022.

7866

 • 30
 • 36
 • 31
 • 06
 • 20
 • 17

19:30 Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022.

7865

 • 38
 • 14
 • 35
 • 13
 • 26
 • 12

17:30 Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022.

#7864

 • 03
 • 20
 • 29
 • 31
 • 42
 • 30

14:30 Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022.

#7863

 • 05
 • 13
 • 36
 • 26
 • 08
 • 38

12:30 Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022.

#7862

 • 30
 • 41
 • 05
 • 35
 • 27
 • 06

11:00 Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022.

#7861

 • 38
 • 22
 • 21
 • 16
 • 37
 • 08

23:59 Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022.

#7860

 • 09
 • 01
 • 35
 • 12
 • 41
 • 40

23:00 Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022.

#7859

 • 03
 • 09
 • 24
 • 28
 • 17
 • 13

19:30 Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022.

#7858

 • 40
 • 26
 • 33
 • 20
 • 15
 • 32

17:30 Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022.

#7857

 • 41
 • 15
 • 01
 • 14
 • 36
 • 12

14:30 Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022.

#7856

 • 26
 • 37
 • 18
 • 06
 • 22
 • 42

12:30 Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022.

#7855

 • 40
 • 28
 • 06
 • 14
 • 44
 • 33

Thông tin v? Sportloto 6/45

Còn được gọi là Stoloto 6/45 Gosloto 6/45.

Vé có thể được mua tại Nga. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Sportloto 6/45 được tổ chức bởi Stoloto.

Tỷ lệ thắng trong Sportloto 6/45

Trong Nga Sportloto 6/45 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45.

 • Jackpot trong Sportloto 6/45 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 34808.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7.

Thông tin thêm về Stoloto