Kết quả Nga Sportloto 6/45

Kết quả mới nhất 11:00 Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2023.

9576

 • 03
 • 26
 • 21
 • 42
 • 06
 • 33

Kết quả Nga Sportloto 6/45 23:59 Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023.

9575

 • 03
 • 02
 • 36
 • 34
 • 42
 • 19

Kết quả Nga Sportloto 6/45 23:00 Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023.

9574

 • 14
 • 01
 • 10
 • 34
 • 11
 • 41

19:30 Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023.

9573

 • 21
 • 30
 • 16
 • 27
 • 09
 • 24

17:30 Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023.

#9572

 • 26
 • 44
 • 40
 • 06
 • 29
 • 18

14:30 Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023.

#9571

 • 02
 • 13
 • 04
 • 14
 • 39
 • 30

12:30 Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023.

#9570

 • 39
 • 18
 • 15
 • 27
 • 43
 • 36

11:00 Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023.

#9569

 • 32
 • 01
 • 26
 • 39
 • 20
 • 13

23:59 Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023.

#9568

 • 31
 • 34
 • 13
 • 27
 • 41
 • 16

23:00 Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023.

#9567

 • 10
 • 37
 • 40
 • 04
 • 15
 • 30

19:30 Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023.

#9566

 • 27
 • 32
 • 06
 • 31
 • 11
 • 12

17:30 Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023.

#9565

 • 20
 • 33
 • 41
 • 05
 • 42
 • 43

14:30 Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023.

#9564

 • 37
 • 01
 • 45
 • 03
 • 27
 • 13

12:30 Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023.

#9563

 • 27
 • 36
 • 32
 • 30
 • 42
 • 38

Thông tin v? Sportloto 6/45

Còn được gọi là Stoloto 6/45 Gosloto 6/45.

Vé có thể được mua tại Nga. Hòa đang trên Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Sportloto 6/45 được tổ chức bởi Stoloto.

Tỷ lệ thắng trong Sportloto 6/45

Trong Nga Sportloto 6/45 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 43.

 • Jackpot trong Sportloto 6/45 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 34808.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7.

Thông tin thêm về Stoloto