Kết quả Nga Gosloto 6/45

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020.

8 12 15 20 27 28
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 71.1 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 106656 ₫
2 35552 ₫

Kết quả Nga Gosloto 6/45 Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020.

5 14 16 27 39 43
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 71.1 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 106656 ₫
2 35552 ₫

Kết quả Nga Gosloto 6/45 Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

14 16 20 22 26 43
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 1.1 triệu ₫
3 106888 ₫
2 35552 ₫

Kết quả Nga Gosloto 6/45 Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

5 12 14 20 28 30
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 71.2 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 106888 ₫
2 35552 ₫

Kết quả Nga Gosloto 6/45 Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020.

4 10 26 30 33 35
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 71.1 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 106656 ₫
2 35552 ₫

Kết quả Nga Gosloto 6/45 Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020.

1 6 11 19 40 42
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 71.1 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 106656 ₫
2 35552 ₫

Kết quả Nga Gosloto 6/45 Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020.

2 8 12 28 31 43
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 1.1 triệu ₫
3 108747 ₫
2 36249 ₫

Vé có thể được mua tại Nga. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Ba, Thứ Hai và Chủ Nhật.

Nga Gosloto 6/45 được tổ chức bởi Stoloto www.stoloto.ru

Tỷ lệ thắng trong Nga Gosloto 6/45

Trong Nga Gosloto 6/45 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Nga Gosloto 6/45 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 34808
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7