Kết quả Nga Gosloto 6/45

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019

13 14 23 28 40 42
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 32.8 triệu ₫
4 863202.72 ₫
3 96996.91 ₫
2 36054.01 ₫

Nga Gosloto 6/45 số chiến thắng Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019

10 16 32 35 36 39
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 633387.5 ₫
3 107696.81 ₫
2 36054.01 ₫

Nga Gosloto 6/45 số chiến thắng Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019

3 7 10 26 35 38
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 656182.94 ₫
3 92577.39 ₫
2 36054.01 ₫

Nga Gosloto 6/45 số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2019

17 18 26 31 33 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 37.5 triệu ₫
4 851339.79 ₫
3 116768.46 ₫
2 35821.4 ₫

Nga Gosloto 6/45 số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2019

7 15 18 36 37 41
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 36.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 110720.69 ₫
2 35821.4 ₫

Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Hai và Chủ Nhật.

Vé có thể được mua tại Nga.

Trong Gosloto 6/45 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45.

Tỷ lệ thắng trong Gosloto 6/45

Gosloto 6/45 có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong Gosloto 6/45 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 34808.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45.
  • giải thưởng nhỏ nhất Gosloto 6/45 là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7.

Nga Gosloto 6/45 được tổ chức bởi Stoloto - Trang web chinh thưc