Kết quả Nga Gosloto 6/45

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Nga Gosloto 6/45 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

3 17 22 27 28 29

Nga Gosloto 6/45 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

5 13 14 22 31 45

Nga Gosloto 6/45 số chiến thắng Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

2 17 22 36 43 44

Nga Gosloto 6/45 số chiến thắng Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

6 11 23 25 34 35

Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Tư và Thứ Ba

Vé có thể được mua tại Nga.

Trong Nga Gosloto 6/45 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45.

Tỷ lệ thắng trong Nga Gosloto 6/45

Nga Gosloto 6/45 có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nga Gosloto 6/45 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 34808.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nga Gosloto 6/45 là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7.

Nga Gosloto 6/45 được tổ chức bởi Stoloto - Trang web chinh thưc