Kết quả Nam Phi Bài lô tô

95.2 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Nam Phi Bài lô tô trực tuyến

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

8 24 28 29 32 51 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 206.4 triệu ₫
5 11.2 triệu ₫
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 322625.22 ₫
3 + 1 233304.32 ₫
3 83505.73 ₫
2 + 1 33262.73 ₫

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

5 6 10 32 38 45 36
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 169.4 triệu ₫
5 8.7 triệu ₫
4 + 1 4.4 triệu ₫
4 299597.17 ₫
3 + 1 197250.31 ₫
3 83040.52 ₫
2 + 1 33262.73 ₫

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019

6 17 22 26 42 43 29
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 8.6 triệu ₫
4 + 1 4.4 triệu ₫
4 278429.98 ₫
3 + 1 184224.35 ₫
3 83273.13 ₫
2 + 1 33262.73 ₫

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019

4 6 20 28 46 49 3
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 11.3 triệu ₫
4 + 1 4.8 triệu ₫
4 286803.81 ₫
3 + 1 185154.77 ₫
3 83040.52 ₫
2 + 1 33262.73 ₫

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 06 tháng 7 năm 2019

1 21 26 29 38 41 23
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 185 triệu ₫
5 11.9 triệu ₫
4 + 1 3.7 triệu ₫
4 329836.02 ₫
3 + 1 201669.84 ₫
3 82110.09 ₫
2 + 1 32797.52 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Nam Phi và Trực tuyến.

Trong Nam Phi Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Bài lô tô

Nam Phi Bài lô tô có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3393087.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75402.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 30161.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1371.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1028.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 96.

Nam Phi Bài lô tô được tổ chức bởi Ithuba - Trang web chinh thưc