Kết quả Nam Phi Bài lô tô

4.5 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Nam Phi Bài lô tô trực tuyến

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019

1 5 13 20 36 52 16
Kết quả Giá trị giải
6 17 tỷ ₫
5 + 1 138.7 triệu ₫
5 5.9 triệu ₫
4 + 1 3.1 triệu ₫
4 243771.61 ₫
3 + 1 155148.54 ₫
3 80481.85 ₫
2 + 1 32099.7 ₫

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019

20 23 29 31 32 52 42
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 124.9 triệu ₫
5 6.8 triệu ₫
4 + 1 3.8 triệu ₫
4 336116.39 ₫
3 + 1 210974.1 ₫
3 81877.49 ₫
2 + 1 32797.52 ₫

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019

25 28 35 36 41 45 48
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 14.3 triệu ₫
4 + 1 4.9 triệu ₫
4 340303.31 ₫
3 + 1 199343.77 ₫
3 82110.09 ₫
2 + 1 32797.52 ₫

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 08 tháng 5 năm 2019

1 27 28 31 37 50 14
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 14.6 triệu ₫
4 + 1 4.7 triệu ₫
4 390546.31 ₫
3 + 1 238886.88 ₫
3 80947.06 ₫
2 + 1 32332.3 ₫

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019

3 27 32 34 41 50 16
Kết quả Giá trị giải
6 129.5 tỷ ₫
5 + 1 không chiến thắng
5 22.7 triệu ₫
4 + 1 4.8 triệu ₫
4 326346.92 ₫
3 + 1 194226.43 ₫
3 80947.06 ₫
2 + 1 32332.3 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Nam Phi và Trực tuyến.

Trong Nam Phi Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Bài lô tô

Nam Phi Bài lô tô có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3393087.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75402.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 30161.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1371.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1028.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 96.

Nam Phi Bài lô tô được tổ chức bởi Ithuba - Trang web chinh thưc