Kết quả Nam Phi Bài lô tô

23.6 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Nam Phi Bài lô tô trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

4 11 16 18 21 46 12

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

3 8 15 26 32 43 46

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2019

5 14 25 27 35 39 1

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2019

4 8 12 14 27 40 24

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018

7 9 15 50 51 52 33

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Nam Phi và Trực tuyến.

Trong Nam Phi Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Bài lô tô

Nam Phi Bài lô tô có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3393087.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75402.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 30161.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1371.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1028.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 96.

Nam Phi Bài lô tô được tổ chức bởi Ithuba - Trang web chinh thưc