Kết quả Nam Phi Bài lô tô

57.1 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Nam Phi Bài lô tô trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

12 35 37 42 47 50 29

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

2 12 31 34 47 51 6

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

12 16 43 45 46 48 33

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2019

20 24 32 36 48 49 22

Nam Phi Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2019

6 16 23 24 30 46 43

Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại Nam Phi và Trực tuyến.

Trong Nam Phi Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Bài lô tô

Nam Phi Bài lô tô có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3393087.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75402.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 30161.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1371.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1028.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 96.

Nam Phi Bài lô tô được tổ chức bởi Ithuba - Trang web chinh thưc