Kết quả Israel New Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019.

Kết quả Giá trị giải

Kết quả Israel New Lotto Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019.

2 6 14 19 27 29 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 14904 triệu ₫
5 + 1 46.1 triệu ₫
5 4.6 triệu ₫
4 + 1 1 triệu ₫
4 351145 ₫
3 + 1 258311 ₫
3 66144 ₫

Kết quả Israel New Lotto Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019.

10 16 19 30 34 37 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 44.4 triệu ₫
5 7.1 triệu ₫
4 + 1 1.2 triệu ₫
4 438409 ₫
3 + 1 285697 ₫
3 66376 ₫

Vé có thể được mua tại Israel. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Ba và Thứ Năm.

Israel New Lotto được tổ chức bởi Mifal HaPayis www.pais.co.il

Tỷ lệ thắng trong Israel New Lotto

Trong Israel New Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 37

  • Jackpot trong Israel New Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18598272
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2656896
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 99991
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14284
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2666
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 381
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 207
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30