Kết quả Israel New Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

2 11 22 32 35 37 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1
6 9884.5 triệu ₫
5 + 1 33.3 triệu ₫
5 6 triệu ₫
4 + 1 1.2 triệu ₫
4 382244 ₫
3 + 1 276877 ₫
3 65912 ₫

Kết quả Israel New Lotto Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019.

2 8 16 19 29 33 7
Kết quả Giá trị giải
6 + 1
6
5 + 1 31.7 triệu ₫
5 5 triệu ₫
4 + 1 1.1 triệu ₫
4 372729 ₫
3 + 1 268290 ₫
3 65448 ₫

Kết quả Israel New Lotto Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019.

7 16 17 27 32 37 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1
6 2959.4 triệu ₫
5 + 1 18.3 triệu ₫
5 1.9 triệu ₫
4 + 1 1 triệu ₫
4 269683 ₫
3 + 1 295908 ₫
3 65680 ₫

Vé có thể được mua tại Israel. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Ba và Thứ Năm.

Trong Israel New Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 37 và 1 số phụ.

Israel New Lotto được tổ chức bởi Mifal HaPayis www.pais.co.il

Tỷ lệ thắng trong Israel New Lotto

Trong Israel New Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 37

  • Jackpot trong Israel New Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18598272
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2656896
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 99991
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14284
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2666
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 381
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 207
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30