Kết quả Israel Double Lotto

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019

3 27 29 31 32 33 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 116.9 triệu ₫
5 6.1 triệu ₫
4 + 1 1.8 triệu ₫
4 690376.09 ₫
3 + 1 494986.63 ₫
3 130259.64 ₫

Israel Double Lotto số chiến thắng Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019

1 8 13 21 25 31 5
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 6.5 tỷ ₫
5 + 1 65.2 triệu ₫
5 4 triệu ₫
4 + 1 1.5 triệu ₫
4 508012.6 ₫
3 + 1 416830.85 ₫
3 130259.64 ₫

Israel Double Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019

1 12 16 20 30 36 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 92 triệu ₫
5 8.9 triệu ₫
4 + 1 2.1 triệu ₫
4 702239.02 ₫
3 + 1 520108.13 ₫
3 130027.03 ₫

Israel Double Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019

6 18 19 23 24 28 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 65.3 tỷ ₫
6 không chiến thắng
5 + 1 73.3 triệu ₫
5 7.8 triệu ₫
4 + 1 1.7 triệu ₫
4 653391.66 ₫
3 + 1 457304.38 ₫
3 130724.85 ₫

Israel Double Lotto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 06 tháng 5 năm 2019

7 8 11 14 16 22 5
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 3.2 tỷ ₫
5 + 1 31.2 triệu ₫
5 5.2 triệu ₫
4 + 1 1.1 triệu ₫
4 492427.96 ₫
3 + 1 336814.21 ₫
3 129561.82 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Năm, Thứ Ba và Thứ Hai.

Vé có thể được mua tại Israel.

Trong Double Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 37.

Tỷ lệ thắng trong Double Lotto

Double Lotto có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Double Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18598272.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2656896.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 99991.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14284.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2666.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 381.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 207.
  • giải thưởng nhỏ nhất Double Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30.

Israel Double Lotto được tổ chức bởi National Lottery of Israel - Trang web chinh thưc