Kết quả Israel Double Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

2 15 20 26 27 30 7
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 5006.1 triệu ₫
5 + 1 70.4 triệu ₫
5 10.6 triệu ₫
4 + 1 2.1 triệu ₫
4 734337 ₫
3 + 1 533894 ₫
3 133474 ₫

Kết quả Israel Double Lotto Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019.

8 9 10 17 30 34 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 80.6 triệu ₫
5 8.9 triệu ₫
4 + 1 1.9 triệu ₫
4 655318 ₫
3 + 1 481525 ₫
3 133705 ₫

Kết quả Israel Double Lotto Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019.

9 10 16 20 32 34 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 9974.5 triệu ₫
5 + 1 57.9 triệu ₫
5 12.9 triệu ₫
4 + 1 2.2 triệu ₫
4 744764 ₫
3 + 1 532041 ₫
3 133010 ₫

Vé có thể được mua tại Israel. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Năm và Thứ Ba.

Israel Double Lotto được tổ chức bởi Mifal HaPayis www.pais.co.il

Tỷ lệ thắng trong Israel Double Lotto

Trong Israel Double Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 37

  • Jackpot trong Israel Double Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18598272
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2656896
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 99991
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14284
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2666
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 381
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 207
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30