Kết quả Israel Double Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/3284

 • 2
 • 8
 • 15
 • 22
 • 24
 • 35
 • 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 10286.9 triệu ₫
5 + 1 92 triệu ₫
5 11.7 triệu ₫
4 + 1 2.1 triệu ₫
4 699482 ₫
3 + 1 534925 ₫
3 137208 ₫

Kết quả Israel Double Lotto Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020.

2020/3283

 • 5
 • 10
 • 12
 • 14
 • 24
 • 29
 • 5
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 2536 triệu ₫
5 + 1 42.3 triệu ₫
5 7.7 triệu ₫
4 + 1 1.6 triệu ₫
4 568068 ₫
3 + 1 419272 ₫
3 135354 ₫

Kết quả Israel Double Lotto Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020.

2020/3282

 • 1
 • 8
 • 14
 • 19
 • 29
 • 37
 • 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 5075.2 triệu ₫
5 + 1 82.1 triệu ₫
5 11.2 triệu ₫
4 + 1 2.5 triệu ₫
4 744445 ₫
3 + 1 568532 ₫
3 135354 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Israel. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Double Lotto được tổ chức bởi Mifal HaPayis. Trang web chinh thưc: www.pais.co.il

Tỷ lệ thắng trong Double Lotto

Trong Double Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 37 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Double Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18598272
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2656896
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 99991
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14284
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2666
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 381
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 207
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30