Kết quả Israel Double Lotto

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Israel Double Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

14 17 25 26 29 35 7
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 13.1 tỷ ₫
5 + 1 109.1 triệu ₫
5 10.3 triệu ₫
4 + 1 2.1 triệu ₫
4 749225.54 ₫
3 + 1 512664.73 ₫
3 131422.67 ₫

Israel Double Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

3 4 7 18 22 23 2
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 42 triệu ₫
5 4.8 triệu ₫
4 + 1 1.6 triệu ₫
4 511501.69 ₫
3 + 1 419622.13 ₫
3 131190.07 ₫

Israel Double Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019

13 15 16 28 31 32 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 99 triệu ₫
5 9 triệu ₫
4 + 1 2.2 triệu ₫
4 706658.55 ₫
3 + 1 536390.59 ₫
3 130957.46 ₫

Israel Double Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 09 tháng 7 năm 2019

1 10 12 14 27 29 2
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 79.2 triệu ₫
5 7.5 triệu ₫
4 + 1 1.7 triệu ₫
4 586866.2 ₫
3 + 1 443347.99 ₫
3 130492.25 ₫

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Bảy.

Vé có thể được mua tại Israel.

Trong Double Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 37.

Tỷ lệ thắng trong Double Lotto

Double Lotto có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Double Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18598272.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2656896.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 99991.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14284.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2666.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 381.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 207.
  • giải thưởng nhỏ nhất Double Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30.

Israel Double Lotto được tổ chức bởi National Lottery of Israel - Trang web chinh thưc