Kết quả Hồng Kông xổ số Mark Six

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

4 18 23 38 40 46 15

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

5 9 12 23 31 43 29

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019

4 10 25 28 40 43 39

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019

6 21 27 33 38 47 46

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2019

13 32 34 35 41 46 30

Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Bảy và Thứ Năm

Vé có thể được mua tại Hong Kong.

Trong Hồng Kông xổ số Mark Six Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Hồng Kông xổ số Mark Six

Hồng Kông xổ số Mark Six có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hồng Kông xổ số Mark Six là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 44393.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2436.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hồng Kông xổ số Mark Six là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Hồng Kông xổ số Mark Six được tổ chức bởi Hong Kong Jockey Club - Trang web chinh thưc