Kết quả Hồng Kông xổ số Mark Six

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2019

1 2 9 16 30 41 35
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 2 tỷ ₫
5 176.2 triệu ₫
4 + 1 28.4 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 948336.7 ₫
3 118629.32 ₫

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019

1 4 7 23 37 38 34
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 2.2 tỷ ₫
5 95.8 triệu ₫
4 + 1 28.4 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 948336.7 ₫
3 118629.32 ₫

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019

10 12 14 30 37 41 5
Kết quả Giá trị giải
6 216 tỷ ₫
5 + 1 1.9 tỷ ₫
5 234.1 triệu ₫
4 + 1 28.4 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 948336.7 ₫
3 118629.32 ₫

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Năm, ngày 09 tháng 5 năm 2019

3 4 5 24 29 32 2
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 2.7 tỷ ₫
5 182.7 triệu ₫
4 + 1 28.5 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 948336.7 ₫
3 118629.32 ₫

Hòa đang trên Thứ Ba, Chủ Nhật và Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại Hong Kong.

Trong Hồng Kông xổ số Mark Six Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Hồng Kông xổ số Mark Six

Hồng Kông xổ số Mark Six có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hồng Kông xổ số Mark Six là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 44393.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2436.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hồng Kông xổ số Mark Six là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Hồng Kông xổ số Mark Six được tổ chức bởi Hong Kong Jockey Club - Trang web chinh thưc