Kết quả Hồng Kông xổ số Mark Six

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2019

14 19 25 38 39 42 46
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 279.1 triệu ₫
4 + 1 28.6 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 952988.83 ₫
3 119094.53 ₫

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

26 27 30 33 44 47 37
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 354.2 triệu ₫
4 + 1 28.6 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 953221.44 ₫
3 119094.53 ₫

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019

2 4 8 11 17 31 19
Kết quả Giá trị giải
6 70.1 tỷ ₫
5 + 1 845.9 triệu ₫
5 80.1 triệu ₫
4 + 1 28.6 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 952291.01 ₫
3 119094.53 ₫

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

6 16 22 28 37 45 13
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 5.1 tỷ ₫
5 199.9 triệu ₫
4 + 1 28.6 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 952291.01 ₫
3 119094.53 ₫

Hồng Kông xổ số Mark Six số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019

12 14 32 35 38 46 16
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1.8 tỷ ₫
5 341.7 triệu ₫
4 + 1 28.5 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 951360.59 ₫
3 118861.92 ₫

Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Bảy và Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại Hong Kong.

Trong Hồng Kông xổ số Mark Six Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Hồng Kông xổ số Mark Six

Hồng Kông xổ số Mark Six có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hồng Kông xổ số Mark Six là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 44393.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2436.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hồng Kông xổ số Mark Six là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Hồng Kông xổ số Mark Six được tổ chức bởi Hong Kong Jockey Club - Trang web chinh thưc