Kết quả Gà tây Super Lotto 6/54

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020.

2020/667

 • 5
 • 11
 • 31
 • 40
 • 45
 • 53
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 35.6 triệu ₫
4 596563 ₫
3 51220 ₫

Kết quả Gà tây Super Lotto 6/54 Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020.

2020/666

 • 8
 • 10
 • 15
 • 16
 • 17
 • 47
Kết quả Giá trị giải
6 10481.5 triệu ₫
5 37.6 triệu ₫
4 551832 ₫
3 48207 ₫

Kết quả Gà tây Super Lotto 6/54 Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020.

2020/665

 • 2
 • 12
 • 19
 • 22
 • 33
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 30.7 triệu ₫
4 576863 ₫
3 47975 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Gà-tây. Hòa đang trên Thứ Năm.

Gà tây Super Lotto 6/54 được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi . Trang web chinh thưc: www.mpi.gov.tr

Tỷ lệ thắng trong Gà tây Super Lotto 6/54

Trong Gà tây Super Lotto 6/54 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 54.

 • Jackpot trong Gà tây Super Lotto 6/54 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 25827165
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 89678
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1527
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75