Kết quả Gà tây Super Lotto 6/54

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020.

1 8 40 43 44 46
Kết quả Giá trị giải
6 79592.2 triệu ₫
5 62.5 triệu ₫
4 817921 ₫
3 61917 ₫

Kết quả Gà tây Super Lotto 6/54 Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020.

5 6 10 33 35 47
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 38.5 triệu ₫
4 744187 ₫
3 55064 ₫

Kết quả Gà tây Super Lotto 6/54 Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020.

12 17 19 35 44 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 32.3 triệu ₫
4 592467 ₫
3 49628 ₫

Vé có thể được mua tại Gà-tây. Hòa đang trên Thứ Năm.

Gà tây Super Lotto 6/54 được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi www.mpi.gov.tr

Tỷ lệ thắng trong Gà tây Super Lotto 6/54

Trong Gà tây Super Lotto 6/54 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 54

  • Jackpot trong Gà tây Super Lotto 6/54 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 25827165
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 89678
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1527
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75