Kết quả Gà tây Super Lotto 6/54

Hoa Kỳ Mega Millions

4454.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019

11 18 33 36 37 52

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2019

9 11 12 14 17 51

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 04 tháng 4 năm 2019

7 15 22 37 38 45

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019

11 27 46 49 51 53

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019

7 19 47 49 52 53

Hòa đang trên Thứ Năm

Vé có thể được mua tại gà tây.

Trong Gà tây Super Lotto 6/54 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 54.

Tỷ lệ thắng trong Gà tây Super Lotto 6/54

Gà tây Super Lotto 6/54 có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Gà tây Super Lotto 6/54 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 25827165.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 89678.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1527.
  • giải thưởng nhỏ nhất Gà tây Super Lotto 6/54 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75.

Gà tây Super Lotto 6/54 được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi - Trang web chinh thưc