Kết quả Gà tây Super Lotto 6/54

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019

2 30 36 43 47 52
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 51 triệu ₫
4 933449.88 ₫
3 71410.2 ₫

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019

22 27 31 34 38 52
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 34.5 triệu ₫
4 784814.33 ₫
3 62803.76 ₫

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 04 tháng 7 năm 2019

11 14 21 25 43 48
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 44.9 triệu ₫
4 819007.49 ₫
3 63268.97 ₫

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

12 32 34 44 46 50
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 54.9 triệu ₫
4 829009.57 ₫
3 64199.39 ₫

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019

5 21 33 38 42 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 40.3 triệu ₫
4 780162.2 ₫
3 61873.33 ₫

Hòa đang trên Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại gà tây.

Trong Gà tây Super Lotto 6/54 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 54.

Tỷ lệ thắng trong Gà tây Super Lotto 6/54

Gà tây Super Lotto 6/54 có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Gà tây Super Lotto 6/54 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 25827165.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 89678.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1527.
  • giải thưởng nhỏ nhất Gà tây Super Lotto 6/54 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75.

Gà tây Super Lotto 6/54 được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi - Trang web chinh thưc