Kết quả Gà tây Super Lotto 6/54

Hoa Kỳ Powerball

6547.6 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019

10 26 28 32 34 40

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 07 tháng 2 năm 2019

14 16 31 36 37 45

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 31 tháng 1 năm 2019

10 13 30 31 48 50

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019

4 21 25 38 48 50

Gà tây Super Lotto 6/54 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 17 tháng 1 năm 2019

1 2 38 40 42 52

Hòa đang trên Thứ Năm

Vé có thể được mua tại gà tây.

Trong Gà tây Super Lotto 6/54 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 54.

Tỷ lệ thắng trong Gà tây Super Lotto 6/54

Gà tây Super Lotto 6/54 có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Gà tây Super Lotto 6/54 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 25827165.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 89678.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1527.
  • giải thưởng nhỏ nhất Gà tây Super Lotto 6/54 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75.

Gà tây Super Lotto 6/54 được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi - Trang web chinh thưc