Kết quả Gà tây Lotto 6/49

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

2020/1344

 • 3
 • 5
 • 25
 • 41
 • 45
 • 49
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 16.1 triệu ₫
4 273025 ₫
3 40792 ₫

Kết quả Gà tây Lotto 6/49 Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020.

2020/1343

 • 8
 • 16
 • 22
 • 24
 • 30
 • 45
Kết quả Giá trị giải
6 49193.2 triệu ₫
5 17.1 triệu ₫
4 267926 ₫
3 39633 ₫

Kết quả Gà tây Lotto 6/49 Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020.

2020/1342

 • 13
 • 19
 • 20
 • 23
 • 28
 • 39
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 25.2 triệu ₫
4 292262 ₫
3 42414 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Gà-tây. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Gà tây Lotto 6/49 được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi . Trang web chinh thưc: www.mpi.gov.tr

Tỷ lệ thắng trong Gà tây Lotto 6/49

Trong Gà tây Lotto 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

 • Jackpot trong Gà tây Lotto 6/49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57