Chile Clasico Loto results

58.8 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Chile Clasico Loto trực tuyến

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2019

4 8 16 19 22 30 17
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 2.6 triệu ₫
4 + 1 1.6 triệu ₫
4 103742.5 ₫
3 + 1 93507.81 ₫
3 35123.58 ₫
2 + 1 33495.34 ₫

Chile Clasico Loto số chiến thắng Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019

1 12 18 26 33 34 8
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 46.7 triệu ₫
4 + 1 2.4 triệu ₫
4 208880.64 ₫
3 + 1 103044.68 ₫
3 40008.32 ₫
2 + 1 33262.73 ₫

Chile Clasico Loto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019

4 14 18 22 37 41 39
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 5.7 triệu ₫
4 + 1 3.3 triệu ₫
4 190737.33 ₫
3 + 1 181898.28 ₫
3 37914.86 ₫
2 + 1 33727.94 ₫

Chile Clasico Loto số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2019

2 12 13 18 28 31 20
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 520.7 triệu ₫
5 4.5 triệu ₫
4 + 1 1.3 triệu ₫
4 112814.15 ₫
3 + 1 106998.99 ₫
3 35356.19 ₫
2 + 1 33495.34 ₫

Chile Clasico Loto số chiến thắng Thứ Năm, ngày 09 tháng 5 năm 2019

10 11 21 27 29 40 34
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 5.8 triệu ₫
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 176780.94 ₫
3 + 1 165615.83 ₫
3 35588.79 ₫
2 + 1 33960.55 ₫

Hòa đang trên Chủ Nhật, Thứ Năm và Thứ Ba.

Vé có thể được mua tại Chile và Trực tuyến.

Trong Chile Clasico Loto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 41 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Chile Clasico Loto

Chile Clasico Loto có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Chile Clasico Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 4496388.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 749398.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22041.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 8816.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 534.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 401.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38.
  • giải thưởng nhỏ nhất Chile Clasico Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 50.

Trang web chinh thưc