Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto

16.6 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Châu Úc Wednesday Lotto trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

1 23 27 33 39 45 30 41

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

10 11 14 33 44 45 9 35

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2019

1 22 28 34 40 43 19 23

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019

10 14 22 39 40 42 26 44

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019

1 13 27 29 33 38 14 15

Hòa đang trên Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Châu Úc và Trực tuyến.

Trong Châu Úc Wednesday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45và 2 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Châu Úc Wednesday Lotto

Châu Úc Wednesday Lotto có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 297.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
  • giải thưởng nhỏ nhất Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.

Châu Úc Wednesday Lotto được tổ chức bởi Tatts - Trang web chinh thưc