Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto

16.7 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Châu Úc Wednesday Lotto trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019

14 19 28 35 42 44 32 39

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

1 5 31 34 42 45 13 20

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2019

1 6 13 22 33 41 12 37

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 26 tháng 12 năm 2018

2 5 6 11 19 20 25 39

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018

2 6 15 16 17 19 28 42

Hòa đang trên Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Châu Úc và Trực tuyến.

Trong Châu Úc Wednesday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45và 2 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Châu Úc Wednesday Lotto

Châu Úc Wednesday Lotto có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 297.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
  • giải thưởng nhỏ nhất Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.

Châu Úc Wednesday Lotto được tổ chức bởi Tatts - Trang web chinh thưc