Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto

16.1 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Châu Úc Wednesday Lotto trực tuyến

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019

3 7 8 10 16 39 6 18
Kết quả Giá trị giải
6 16 tỷ ₫
5 + 1 82.1 triệu ₫
5 7.2 triệu ₫
4 361935.71 ₫
3 + 1 194691.64 ₫
2 + 2 173757.06 ₫
1 + 2 173757.06 ₫

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019

10 13 26 31 34 38 7 37
Kết quả Giá trị giải
6 16.1 tỷ ₫
5 + 1 99.6 triệu ₫
5 7.3 triệu ₫
4 448232.73 ₫
3 + 1 243306.4 ₫
2 + 2 197482.92 ₫
1 + 2 197482.92 ₫

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 05 tháng 6 năm 2019

1 4 30 34 40 42 12 39
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 103.3 triệu ₫
5 15.4 triệu ₫
4 518014.68 ₫
3 + 1 304016.7 ₫
2 + 2 242375.97 ₫
1 + 2 242375.97 ₫

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 29 tháng 5 năm 2019

19 21 24 26 27 30 40 45
Kết quả Giá trị giải
6 16.1 tỷ ₫
5 + 1 80 triệu ₫
5 5.8 triệu ₫
4 395896.26 ₫
3 + 1 305877.55 ₫
2 + 2 242143.37 ₫
1 + 2 242143.37 ₫

Châu Úc Wednesday Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2019

4 7 14 30 34 42 20 32
Kết quả Giá trị giải
6 16 tỷ ₫
5 + 1 89.4 triệu ₫
5 7.9 triệu ₫
4 426600.32 ₫
3 + 1 250517.2 ₫
2 + 2 224232.67 ₫
1 + 2 224232.67 ₫

Hòa đang trên Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Châu Úc và Trực tuyến.

Trong Châu Úc Wednesday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Châu Úc Wednesday Lotto

Châu Úc Wednesday Lotto có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 297.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
  • giải thưởng nhỏ nhất Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.

Châu Úc Wednesday Lotto được tổ chức bởi Tatts - Trang web chinh thưc