Kết quả Canada Lotto Max

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019

1 6 13 15 38 42 49 48
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 2.3 tỷ ₫
6 98.8 triệu ₫
5 + 1 16.4 triệu ₫
5 1.9 triệu ₫
4 + 1 881113.42 ₫
4 350305.39 ₫
3 + 1 350305.39 ₫
3 87692.65 ₫

Canada Lotto Max số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2019

4 11 20 22 37 44 49 13
Kết quả Giá trị giải
7 164.3 tỷ ₫
6 + 1 3.6 tỷ ₫
6 82 triệu ₫
5 + 1 15.5 triệu ₫
5 1.7 triệu ₫
4 + 1 828311.75 ₫
4 345885.87 ₫
3 + 1 345885.87 ₫
3 86529.62 ₫

Canada Lotto Max số chiến thắng Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019

18 23 28 32 34 44 50 29
Kết quả Giá trị giải
7 1133.4 tỷ ₫
6 + 1 7.4 tỷ ₫
6 115.6 triệu ₫
5 + 1 16.3 triệu ₫
5 2 triệu ₫
4 + 1 938102.01 ₫
4 348677.14 ₫
3 + 1 348677.14 ₫
3 87227.44 ₫

Canada Lotto Max số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 07 tháng 6 năm 2019

4 8 13 23 25 33 39 17
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 1.1 tỷ ₫
6 72.3 triệu ₫
5 + 1 14 triệu ₫
5 1.8 triệu ₫
4 + 1 801794.61 ₫
4 350072.78 ₫
3 + 1 350072.78 ₫
3 87460.04 ₫

Canada Lotto Max số chiến thắng Thứ Ba, ngày 04 tháng 6 năm 2019

7 19 22 28 34 41 42 12
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 không chiến thắng
6 71.5 triệu ₫
5 + 1 15.7 triệu ₫
5 1.8 triệu ₫
4 + 1 837150.79 ₫
4 346583.69 ₫
3 + 1 346583.69 ₫
3 86762.22 ₫

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Vé có thể được mua tại Canada.

Trong Lotto Max Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 50 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Lotto Max

Lotto Max có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Lotto Max là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 33294800.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 4756400.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 113248.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 37749.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1841.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1105.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 83.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 83.
  • giải thưởng nhỏ nhất Lotto Max là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.

Canada Lotto Max được tổ chức bởi Interprovincial Lottery Corporation - Trang web chinh thưc