Kết quả Canada Lotto 649

86.9 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Canada Lotto 649 trực tuyến

Hoa Kỳ Mega Millions

4454.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019

11 15 32 34 44 47 3

Canada Lotto 649 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019

10 11 20 26 38 43 3

Canada Lotto 649 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019

4 5 15 23 38 45 12

Canada Lotto 649 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019

10 16 23 38 39 48 33

Canada Lotto 649 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2019

6 19 30 37 38 49 34

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Canada và Trực tuyến.

Trong Canada Lotto 649 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Canada Lotto 649

Canada Lotto 649 có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Canada Lotto 649 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 81.
  • giải thưởng nhỏ nhất Canada Lotto 649 là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.

Canada Lotto 649 được tổ chức bởi Interprovincial Lottery Corporation - Trang web chinh thưc