Kết quả Canada Lotto 649

88.5 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Canada Lotto 649 trực tuyến

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

4 21 30 41 44 46 5
Kết quả Giá trị giải
6 162.7 tỷ ₫
5 + 1 849.5 triệu ₫
5 52.1 triệu ₫
4 1.7 triệu ₫
3 178176.58 ₫
2 + 1 89088.29 ₫
2 53499.5 ₫

Canada Lotto 649 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

21 24 33 36 41 42 3
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1.3 tỷ ₫
5 51.8 triệu ₫
4 1.7 triệu ₫
3 178641.79 ₫
2 + 1 89320.9 ₫
2 53499.5 ₫

Canada Lotto 649 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019

5 11 12 33 37 45 2
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 3.8 tỷ ₫
5 42.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 178409.19 ₫
2 + 1 89320.9 ₫
2 53499.5 ₫

Canada Lotto 649 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019

7 15 22 28 43 49 45
Kết quả Giá trị giải
6 124.6 tỷ ₫
5 + 1 không chiến thắng
5 21.8 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 177943.97 ₫
2 + 1 89088.29 ₫
2 53499.5 ₫

Canada Lotto 649 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 06 tháng 7 năm 2019

10 28 38 39 40 43 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 2.1 tỷ ₫
5 44.9 triệu ₫
4 1.8 triệu ₫
3 177943.97 ₫
2 + 1 88855.68 ₫
2 53266.89 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Canada và Trực tuyến.

Trong Lotto 649 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Lotto 649

Lotto 649 có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Lotto 649 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 81.
  • giải thưởng nhỏ nhất Lotto 649 là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.

Canada Lotto 649 được tổ chức bởi Interprovincial Lottery Corporation - Trang web chinh thưc