Kết quả Canada BC 49

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

5 12 21 31 42 43 26
Kết quả Giá trị giải
6 35.1 tỷ ₫
5 + 1 không chiến thắng
5 13.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 175385.3 ₫
2 + 1 87692.65 ₫

Canada BC 49 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019

4 9 15 28 29 49 7
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 174687.48 ₫
2 + 1 87460.04 ₫

Canada BC 49 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

1 11 12 30 37 39 17
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.2 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 176083.12 ₫
2 + 1 87925.26 ₫

Canada BC 49 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 07 tháng 8 năm 2019

3 19 27 33 41 44 18
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.2 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 175850.51 ₫
2 + 1 87925.26 ₫

Canada BC 49 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 03 tháng 8 năm 2019

6 10 18 25 27 38 33
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.2 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 176083.12 ₫
2 + 1 88157.86 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Canada.

Trong BC 49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong BC 49

BC 49 có 6 mức thưởng.

  • Jackpot trong BC 49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
  • giải thưởng nhỏ nhất BC 49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 81.

Trang web chinh thưc