Kết quả Brazil Mega-Sena

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

9 23 28 40 48 59

Brazil Mega-Sena số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

6 21 34 46 54 59

Brazil Mega-Sena số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

19 20 26 51 52 57

Brazil Mega-Sena số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2019

5 18 30 35 39 60

Brazil Mega-Sena số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2019

2 3 6 18 20 28

Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại Brazil.

Trong Brazil Mega-Sena Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 60.

Tỷ lệ thắng trong Brazil Mega-Sena

Brazil Mega-Sena có 3 mức thưởng.

  • Jackpot trong Brazil Mega-Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 50063856.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154518.
  • giải thưởng nhỏ nhất Brazil Mega-Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2332.

Brazil Mega-Sena được tổ chức bởi Caixa - Trang web chinh thưc