Kết quả Brazil Mega-Sena

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019

4 19 27 35 40 44

Brazil Mega-Sena số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

17 25 30 35 42 57

Brazil Mega-Sena số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

11 14 21 25 46 50

Brazil Mega-Sena số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2019

17 39 43 46 52 53

Brazil Mega-Sena số chiến thắng Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2019

1 41 44 46 54 58

Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Brazil.

Trong Brazil Mega-Sena Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 60.

Tỷ lệ thắng trong Brazil Mega-Sena

Brazil Mega-Sena có 3 mức thưởng.

  • Jackpot trong Brazil Mega-Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 50063856.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154518.
  • giải thưởng nhỏ nhất Brazil Mega-Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2332.

Brazil Mega-Sena được tổ chức bởi Caixa - Trang web chinh thưc