Kết quả Brazil Dupla Sena

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2019

Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Bảy và Thứ Năm

Vé có thể được mua tại Brazil.

Trong Brazil Dupla Sena Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Brazil Dupla Sena

Brazil Dupla Sena có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Brazil Dupla Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15890700.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60192.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1120.
  • giải thưởng nhỏ nhất Brazil Dupla Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60.

Brazil Dupla Sena được tổ chức bởi Caixa - Trang web chinh thưc