Kết quả Brazil Dupla Sena

10.3 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Brazil Dupla Sena trực tuyến

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 17 triệu ₫
5 40.1 triệu ₫
4 458002.2 ₫
4 540112.29 ₫
3 12328.14 ₫
3 13258.57 ₫

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019

Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 18 triệu ₫
5 39.3 triệu ₫
4 364959.6 ₫
4 420785.16 ₫
3 11165.11 ₫
3 11165.11 ₫

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019

Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 27.9 triệu ₫
5 8.4 triệu ₫
4 554068.68 ₫
4 342396.77 ₫
3 14421.6 ₫
3 10699.9 ₫

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019

Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 93.8 triệu ₫
5 31.7 triệu ₫
4 739688.67 ₫
4 508245.2 ₫
3 16049.85 ₫
3 13025.96 ₫

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6 năm 2019

Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 55.9 triệu ₫
5 50.3 triệu ₫
4 670837.15 ₫
4 621059.36 ₫
3 15352.03 ₫
3 13723.78 ₫

Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Bảy và Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại Brazil và Trực tuyến.

Trong Dupla Sena Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Dupla Sena

Dupla Sena có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Dupla Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15890700.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60192.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1120.
  • giải thưởng nhỏ nhất Dupla Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60.

Brazil Dupla Sena được tổ chức bởi Caixa - Trang web chinh thưc