Kết quả Brazil Dupla Sena

12 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Brazil Dupla Sena trực tuyến

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 17.6 triệu ₫
5 13 triệu ₫
4 413806.96 ₫
4 354027.09 ₫
3 10932.51 ₫
3 10699.9 ₫

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 22.2 triệu ₫
5 23.3 triệu ₫
4 538251.44 ₫
4 362633.53 ₫
3 12793.36 ₫
3 10699.9 ₫

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 21.3 triệu ₫
5 23.6 triệu ₫
4 497312.7 ₫
4 483123.7 ₫
3 12560.75 ₫
3 13025.96 ₫

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 20 triệu ₫
5 22.5 triệu ₫
4 429624.21 ₫
4 436835.01 ₫
3 11630.33 ₫
3 12095.54 ₫

Brazil Dupla Sena số chiến thắng Thứ Năm, ngày 08 tháng 8 năm 2019

Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 25.8 triệu ₫
5 28.4 triệu ₫
4 439393.68 ₫
4 422646.01 ₫
3 11630.33 ₫
3 11397.72 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Năm và Thứ Ba.

Vé có thể được mua tại Brazil và Trực tuyến.

Trong Dupla Sena Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Dupla Sena

Dupla Sena có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Dupla Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15890700.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60192.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1120.
  • giải thưởng nhỏ nhất Dupla Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60.

Brazil Dupla Sena được tổ chức bởi Caixa - Trang web chinh thưc