Kết quả Australia Saturday Lotto

66.9 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Australia Saturday Lotto trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

5 11 15 23 35 45 17 43

Australia Saturday Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2019

3 18 20 24 26 34 32 42

Australia Saturday Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018

2 9 17 30 33 39 22 41

Australia Saturday Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2018

5 9 14 29 41 43 15 37

Australia Saturday Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018

23 28 32 33 35 39 5 42

Hòa đang trên Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại Châu Úc và Trực tuyến.

Trong Australia Saturday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45và 2 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Australia Saturday Lotto

Australia Saturday Lotto có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Australia Saturday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 297.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
  • giải thưởng nhỏ nhất Australia Saturday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.

Australia Saturday Lotto được tổ chức bởi Tatts - Trang web chinh thưc