Kết quả Australia Powerball Lotto

629.3 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Australia Powerball Lotto trực tuyến

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019

7 14 21 24 27 30 35 13
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 không chiến thắng
7 660.8 triệu ₫
6 + 1 64.6 triệu ₫
6 6.6 triệu ₫
5 + 1 2.1 triệu ₫
5 605242.11 ₫
4 + 1 1 triệu ₫
3 + 1 265636.62 ₫
2 + 1 161661.52 ₫

Australia Powerball Lotto số chiến thắng Thứ Năm, ngày 08 tháng 8 năm 2019

1 5 11 16 17 29 30 8
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 không chiến thắng
7 1.4 tỷ ₫
6 + 1 69 triệu ₫
6 6.1 triệu ₫
5 + 1 2.3 triệu ₫
5 643854.79 ₫
4 + 1 1.1 triệu ₫
3 + 1 268660.51 ₫
2 + 1 161894.12 ₫

Australia Powerball Lotto số chiến thắng Thứ Năm, ngày 01 tháng 8 năm 2019

9 15 22 23 25 30 35 6
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 không chiến thắng
7 3.1 tỷ ₫
6 + 1 95.3 triệu ₫
6 9.4 triệu ₫
5 + 1 2.4 triệu ₫
5 697121.68 ₫
4 + 1 1.2 triệu ₫
3 + 1 288897.27 ₫
2 + 1 173291.84 ₫

Australia Powerball Lotto số chiến thắng Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2019

1 3 9 11 22 23 24 4
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 không chiến thắng
7 368.5 triệu ₫
6 + 1 105.1 triệu ₫
6 7.5 triệu ₫
5 + 1 2.4 triệu ₫
5 627572.34 ₫
4 + 1 1.1 triệu ₫
3 + 1 280756.05 ₫
2 + 1 173059.24 ₫

Australia Powerball Lotto số chiến thắng Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019

1 6 11 13 16 23 27 11
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 603.4 tỷ ₫
7 810.9 triệu ₫
6 + 1 65.6 triệu ₫
6 6.8 triệu ₫
5 + 1 2.4 triệu ₫
5 658276.4 ₫
4 + 1 1.1 triệu ₫
3 + 1 276569.13 ₫
2 + 1 170267.96 ₫

Hòa đang trên Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại Châu Úc và Trực tuyến.

Trong Australia Powerball Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35.

Tỷ lệ thắng trong Australia Powerball Lotto

Australia Powerball Lotto có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Australia Powerball Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.
  • giải thưởng nhỏ nhất Australia Powerball Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 66.

Australia Powerball Lotto được tổ chức bởi Tatts - Trang web chinh thưc