Kết quả Zambia Lotto 6/42 Mega

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 15
 • 16
 • 20
 • 21
 • 25
 • 31
 • 14

Kết quả Zambia Lotto 6/42 Mega Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 09
 • 11
 • 13
 • 21
 • 23
 • 30
 • 03

Kết quả Zambia Lotto 6/42 Mega Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 05
 • 06
 • 19
 • 23
 • 29
 • 38
 • 01

Vé có thể được mua tại Zambia. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Trong Zambia Lotto 6/42 Mega Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 42.