Kết quả Zambia Africa Millions

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 50
 • 74
 • 76
 • 78
 • 84
 • 89
 • 42
 • 72

Kết quả Zambia Africa Millions Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 8
 • 53
 • 64
 • 67
 • 72
 • 34
 • 56

Kết quả Zambia Africa Millions Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

 • 35
 • 37
 • 42
 • 46
 • 48
 • 76
 • 88
 • 33

Vé có thể được mua tại Zambia. Hòa đang trên Thứ Tư và Chủ Nhật.

Trong Zambia Africa Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 89, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.