Kết quả Kenya Lotto

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020.

 • 05
 • 11
 • 20
 • 22
 • 36
 • 44
 • 04

Kết quả Kenya Lotto Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020.

 • 07
 • 23
 • 28
 • 34
 • 41
 • 48
 • 03

Kết quả Kenya Lotto Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020.

 • 03
 • 07
 • 26
 • 37
 • 41
 • 46
 • 00

Vé có thể được mua tại Kenya. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Kenya Lotto được tổ chức bởi MyLottoKenya. Trang web chinh thưc: mylottokenya.co.ke

Tỷ lệ thắng trong Kenya Lotto

Trong Kenya Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Kenya Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15537573
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 542008
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60223
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10323
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1147
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 566
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 62
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 75