Kết quả Thụy-điển Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/86

 • 2
 • 7
 • 9
 • 11
 • 13
 • 28
 • 29
 • 10
 • 12
 • 15
 • 21
Kết quả Giá trị giải
7 8116.2 triệu ₫
7 5308.1 triệu ₫
6 + 1 66.7 triệu ₫
6 + 1 56.9 triệu ₫
6 7.6 triệu ₫
6 7 triệu ₫
5 270238 ₫
5 251697 ₫
4 50293 ₫
4 50293 ₫

Kết quả Thụy-điển Lotto Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 5
 • 10
 • 25
 • 28
 • 31
 • 32
 • 35
 • 7
 • 8
 • 13
 • 27
Kết quả Giá trị giải
7 *
7 *
6 + 1 73.9 triệu ₫
6 + 1 54.6 triệu ₫
6 9.8 triệu ₫
6 5.3 triệu ₫
5 336986 ₫
5 212297 ₫
4 60954 ₫
4 47744 ₫

Kết quả Thụy-điển Lotto Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 2
 • 9
 • 15
 • 18
 • 19
 • 28
 • 30
 • 6
 • 22
 • 25
 • 35
Kết quả Giá trị giải
7 4082 triệu ₫
7 *
6 + 1 80 triệu ₫
6 + 1 106.6 triệu ₫
6 6.7 triệu ₫
6 10 triệu ₫
5 279972 ₫
5 313810 ₫
4 54928 ₫
4 54928 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Thụy-điển. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Thụy-điển Lotto được tổ chức bởi Svenska Spel. Trang web chinh thưc: www.svenskaspel.se

Tỷ lệ thắng trong Thụy-điển Lotto

Trong Thụy-điển Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 4 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Thụy-điển Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6724520
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 240161
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 40027
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 847
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 59