Kết quả Thụy-điển Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020.

2020/44

 • 6
 • 8
 • 13
 • 19
 • 24
 • 34
 • 35
 • 1
 • 17
 • 22
 • 23
Kết quả Giá trị giải
7 2252556657.5 triệu ₫
7 *
6 + 1 22101687.5 triệu ₫
6 + 1 32357927 triệu ₫
6 1913437.1 triệu ₫
6 1289337.3 triệu ₫
5 71449.4 triệu ₫
5 52504.5 triệu ₫
4 12990.8 triệu ₫
4 10284.4 triệu ₫

Kết quả Thụy-điển Lotto Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020.

2020/43

 • 2
 • 8
 • 9
 • 11
 • 23
 • 29
 • 31
 • 15
 • 17
 • 25
 • 27
Kết quả Giá trị giải
7 *
7 *
6 + 1 9633763.6 triệu ₫
6 + 1 33864319 triệu ₫
6 1809510.7 triệu ₫
6 2057418.5 triệu ₫
5 57917.3 triệu ₫
5 66577.9 triệu ₫
4 10825.7 triệu ₫
4 11908.2 triệu ₫

Kết quả Thụy-điển Lotto Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020.

2020/42

 • 5
 • 9
 • 13
 • 18
 • 19
 • 29
 • 33
 • 3
 • 20
 • 24
 • 31
Kết quả Giá trị giải
7 2459375666.3 triệu ₫
7 1036767901.8 triệu ₫
6 + 1 10616193.1 triệu ₫
6 + 1 23697391.2 triệu ₫
6 1146438.4 triệu ₫
6 2052547 triệu ₫
5 49256.8 triệu ₫
5 64412.7 triệu ₫
4 10825.7 triệu ₫
4 11908.2 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Thụy-điển. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Thụy-điển Lotto được tổ chức bởi Svenska Spel. Trang web chinh thưc: www.svenskaspel.se

Tỷ lệ thắng trong Thụy-điển Lotto

Trong Thụy-điển Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 4 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Thụy-điển Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6724520
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 240161
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 40027
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 847
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 59