Kết quả Thụy-điển Keno

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

293/2020 (10151)

 • 09
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 29
 • 31
 • 35
 • 40
 • 45
 • 46
 • 51
 • 63
 • 66
 • 68
 • 22

Kết quả Thụy-điển Keno Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

292/2020 (10150)

 • 01
 • 04
 • 09
 • 10
 • 13
 • 14
 • 21
 • 23
 • 26
 • 30
 • 31
 • 34
 • 35
 • 52
 • 56
 • 60
 • 62
 • 64
 • 66
 • 68
 • 13

Kết quả Thụy-điển Keno Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

291/2020 (10149)

 • 02
 • 05
 • 09
 • 12
 • 23
 • 26
 • 31
 • 33
 • 36
 • 37
 • 38
 • 43
 • 45
 • 50
 • 52
 • 53
 • 55
 • 62
 • 66
 • 67
 • 50

Kết quả Thụy-điển Keno Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

290/2020 (10148)

 • 05
 • 11
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 24
 • 32
 • 39
 • 40
 • 41
 • 43
 • 49
 • 55
 • 58
 • 59
 • 61
 • 62
 • 65
 • 68
 • 32

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

#289/2020 (10147)

 • 01
 • 04
 • 05
 • 06
 • 09
 • 10
 • 15
 • 17
 • 20
 • 26
 • 29
 • 35
 • 40
 • 41
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 57
 • 65
 • 26

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

#288/2020 (10146)

 • 09
 • 11
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 24
 • 25
 • 30
 • 35
 • 36
 • 37
 • 41
 • 46
 • 53
 • 55
 • 61
 • 62
 • 68
 • 70
 • 12

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020.

#287/2020 (10145)

 • 01
 • 04
 • 05
 • 10
 • 11
 • 17
 • 19
 • 21
 • 30
 • 35
 • 36
 • 37
 • 41
 • 44
 • 46
 • 52
 • 56
 • 66
 • 68
 • 69
 • 21

Vé có thể được mua tại Thụy-điển. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Thụy-điển Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70 và 1 số tiền thưởng.

Thụy-điển Keno được tổ chức bởi Svenska Spel. Trang web chinh thưc: www.svenskaspel.se