Kết quả Pháp EuroMillions

Chơi Pháp EuroMillions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

2020/86

 • 13
 • 15
 • 28
 • 32
 • 44
 • 3
 • 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 *
5 + 1 81716061.8 triệu ₫
5 8488154.1 triệu ₫
4 + 2 991418 triệu ₫
4 + 1 59623.7 triệu ₫
4 17403.7 triệu ₫
3 + 2 40178.8 triệu ₫
3 + 1 5908.7 triệu ₫
3 4404.6 triệu ₫
2 + 2 9561.3 triệu ₫
2 + 1 3008 triệu ₫
2 1933.7 triệu ₫
1 + 2 4673.2 triệu ₫

Kết quả Pháp EuroMillions Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 10
 • 15
 • 19
 • 21
 • 23
 • 3
 • 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 *
5 + 1 140493394.9 triệu ₫
5 3788681.2 triệu ₫
4 + 2 989752.9 triệu ₫
4 + 1 40071.4 triệu ₫
4 12408.2 triệu ₫
3 + 2 37063.4 triệu ₫
3 + 1 4673.2 triệu ₫
3 3491.5 triệu ₫
2 + 2 9239 triệu ₫
2 + 1 2632 triệu ₫
2 1718.9 triệu ₫
1 + 2 4726.9 triệu ₫

Kết quả Pháp EuroMillions Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 5
 • 6
 • 15
 • 37
 • 42
 • 3
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 *
5 + 1 101736561.1 triệu ₫
5 10190329.3 triệu ₫
4 + 2 966010.8 triệu ₫
4 + 1 69829.5 triệu ₫
4 23634.6 triệu ₫
3 + 2 37546.8 triệu ₫
3 + 1 6016.1 triệu ₫
3 5317.8 triệu ₫
2 + 2 8433.3 triệu ₫
2 + 1 2793.2 triệu ₫
2 2202.3 triệu ₫
1 + 2 3867.5 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Pháp. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Pháp EuroMillions được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux). Trang web chinh thưc: www.fdj.fr

Tỷ lệ thắng trong Pháp EuroMillions

Trong Pháp EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 2 số phụ.

 • Jackpot trong Pháp EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107514
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 621502
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31075
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13811
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14125
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 706
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 313
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 985
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 49
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 187