Kết quả Nước-đức Keno

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020.

216/2020 (5693)

 • 02
 • 03
 • 04
 • 11
 • 14
 • 20
 • 21
 • 24
 • 26
 • 29
 • 35
 • 37
 • 38
 • 39
 • 44
 • 51
 • 52
 • 54
 • 56
 • 68

Plus 5

 • 3
 • 8
 • 1
 • 7
 • 5

Kết quả Nước-đức Keno Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020.

215/2020 (5692)

 • 02
 • 04
 • 05
 • 11
 • 20
 • 24
 • 26
 • 29
 • 32
 • 33
 • 40
 • 42
 • 53
 • 55
 • 56
 • 59
 • 63
 • 64
 • 65
 • 67

Plus 5

 • 3
 • 8
 • 5
 • 4
 • 0

Kết quả Nước-đức Keno Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

214/2020 (5691)

 • 06
 • 07
 • 10
 • 20
 • 23
 • 26
 • 30
 • 39
 • 43
 • 45
 • 48
 • 55
 • 56
 • 58
 • 60
 • 61
 • 65
 • 66
 • 67
 • 69

Plus 5

 • 7
 • 0
 • 9
 • 1
 • 0

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020.

213/2020 (5690)

 • 05
 • 07
 • 08
 • 14
 • 16
 • 19
 • 23
 • 24
 • 30
 • 33
 • 34
 • 36
 • 44
 • 47
 • 49
 • 51
 • 55
 • 61
 • 65
 • 69

Plus 5

 • 8
 • 7
 • 9
 • 4
 • 5

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020.

#212/2020 (5689)

 • 02
 • 04
 • 07
 • 18
 • 19
 • 23
 • 26
 • 30
 • 31
 • 33
 • 35
 • 37
 • 40
 • 46
 • 51
 • 53
 • 61
 • 62
 • 65
 • 66

Plus 5

 • 9
 • 5
 • 6
 • 5
 • 2

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

#211/2020 (5688)

 • 06
 • 08
 • 16
 • 17
 • 20
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 32
 • 34
 • 38
 • 39
 • 42
 • 46
 • 49
 • 53
 • 54
 • 63

Plus 5

 • 0
 • 7
 • 7
 • 1
 • 9

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020.

#210/2020 (5687)

 • 03
 • 05
 • 08
 • 09
 • 12
 • 14
 • 19
 • 24
 • 26
 • 27
 • 36
 • 37
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 49
 • 61
 • 65
 • 68

Plus 5

 • 7
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1

Vé có thể được mua tại Nước-đức. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Nước-đức Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70.

Nước-đức Keno được tổ chức bởi LOTTO.de. Trang web chinh thưc: www.lotto.de