Kết quả Nước-đức Keno

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020.

304/2020 (5781)

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 07
 • 12
 • 29
 • 30
 • 34
 • 37
 • 40
 • 41
 • 48
 • 52
 • 53
 • 59
 • 61
 • 68
 • 69
 • 70

Plus 5

 • 8
 • 3
 • 4
 • 3
 • 7

Kết quả Nước-đức Keno Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

303/2020 (5780)

 • 01
 • 17
 • 19
 • 22
 • 24
 • 27
 • 33
 • 34
 • 37
 • 38
 • 44
 • 45
 • 48
 • 49
 • 51
 • 53
 • 57
 • 61
 • 63
 • 69

Plus 5

 • 7
 • 5
 • 0
 • 2
 • 6

Kết quả Nước-đức Keno Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

302/2020 (5779)

 • 07
 • 12
 • 14
 • 15
 • 23
 • 26
 • 30
 • 31
 • 32
 • 35
 • 41
 • 44
 • 49
 • 53
 • 54
 • 55
 • 57
 • 59
 • 64
 • 67

Plus 5

 • 5
 • 5
 • 7
 • 6
 • 6

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

301/2020 (5778)

 • 02
 • 07
 • 09
 • 11
 • 18
 • 20
 • 27
 • 28
 • 39
 • 40
 • 47
 • 49
 • 50
 • 53
 • 54
 • 56
 • 57
 • 61
 • 66
 • 67

Plus 5

 • 0
 • 7
 • 1
 • 2
 • 9

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

#300/2020 (5777)

 • 02
 • 04
 • 08
 • 09
 • 22
 • 23
 • 27
 • 30
 • 33
 • 36
 • 38
 • 48
 • 57
 • 58
 • 60
 • 62
 • 65
 • 67
 • 69
 • 70

Plus 5

 • 1
 • 5
 • 6
 • 4
 • 7

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

#299/2020 (5776)

 • 07
 • 09
 • 11
 • 19
 • 21
 • 28
 • 32
 • 35
 • 37
 • 39
 • 40
 • 41
 • 45
 • 47
 • 49
 • 51
 • 53
 • 56
 • 67
 • 68

Plus 5

 • 0
 • 5
 • 8
 • 8
 • 6

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

#298/2020 (5775)

 • 01
 • 02
 • 03
 • 11
 • 13
 • 16
 • 18
 • 19
 • 30
 • 35
 • 38
 • 40
 • 46
 • 49
 • 55
 • 56
 • 58
 • 62
 • 63
 • 69

Plus 5

 • 7
 • 7
 • 2
 • 6
 • 6

Vé có thể được mua tại Nước-đức. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Nước-đức Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70.

Nước-đức Keno được tổ chức bởi LOTTO.de. Trang web chinh thưc: www.lotto.de