Kết quả Nước-đức Keno

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020.

03 08 09 13 19 22 24 27 29 32 36 39 44 50 54 55 57 59 65 68

Plus 5

0 9 0 8 5

Kết quả Nước-đức Keno Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

02 09 11 12 13 15 17 19 21 22 24 26 45 47 48 55 57 60 61 68

Plus 5

6 3 5 3 6

Kết quả Nước-đức Keno Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020.

03 05 08 12 19 22 23 30 33 34 36 37 38 39 40 44 45 53 68 70

Plus 5

2 0 1 2 6

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020.

06 11 12 14 17 20 23 25 26 28 29 31 38 40 41 42 43 61 62 63

Plus 5

8 0 9 2 0

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

08 10 20 22 23 24 25 27 33 35 41 45 47 50 51 56 65 66 67 69

Plus 5

1 7 4 0 9

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020.

09 13 14 18 26 27 32 37 40 41 45 47 50 53 54 56 59 65 66 67

Plus 5

0 8 2 7 1

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020.

01 02 10 12 14 26 27 30 32 37 38 40 42 45 49 55 60 65 66 67

Plus 5

1 2 3 5 9

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

04 12 16 21 27 32 33 36 38 39 42 43 47 49 50 52 54 59 69 70

Plus 5

6 2 2 8 0

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020.

01 03 06 08 09 10 13 15 17 20 28 34 36 38 48 53 55 59 64 65

Plus 5

5 8 7 4 0

Vé có thể được mua tại Nước-đức. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Ba, Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy, Thứ Sáu và Thứ Năm.

Trong Nước-đức Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70.

Nước-đức Keno được tổ chức bởi LOTTO.de www.lotto.de