Kết quả Malta SuperStar

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

 • 05
 • 07
 • 11
 • 13
 • 21
 • 07

Kết quả Malta SuperStar Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020.

 • 01
 • 11
 • 14
 • 19
 • 35
 • 04

Kết quả Malta SuperStar Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020.

 • 09
 • 11
 • 15
 • 23
 • 24
 • 02

Vé có thể được mua tại Malta. Hòa đang trên Thứ Sáu.

Trong Malta SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

Malta SuperStar được tổ chức bởi Maltco Lotteries. Trang web chinh thưc: www.maltco.com