Kết quả Lô tô Đức

9673709512.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Đức Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

2020/87

 • 2
 • 7
 • 12
 • 23
 • 36
 • 43
 • 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 398163273.2 triệu ₫
5 + 1 8119359.4 triệu ₫
5 1904753.4 triệu ₫
4 + 1 107002 triệu ₫
4 26119 triệu ₫
3 + 1 11286 triệu ₫
3 5750.5 triệu ₫
2 + 1 3224.6 triệu ₫

Kết quả Lô tô Đức Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/86

 • 1
 • 6
 • 20
 • 22
 • 24
 • 40
 • 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 1136662211.3 triệu ₫
5 + 1 5177530.6 triệu ₫
5 2016431 triệu ₫
4 + 1 97597 triệu ₫
4 26441.5 triệu ₫
3 + 1 10641.1 triệu ₫
3 5911.7 triệu ₫
2 + 1 3224.6 triệu ₫

Kết quả Lô tô Đức Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 16
 • 20
 • 23
 • 34
 • 40
 • 47
 • 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 7575804.4 triệu ₫
5 2895072.5 triệu ₫
4 + 1 122479.9 triệu ₫
4 33051.8 triệu ₫
3 + 1 12360.9 triệu ₫
3 6717.9 triệu ₫
2 + 1 3224.6 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nước-đức. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Jackpot giữa 1074856612.5 triệu ₫ và 16122849187.5 triệu ₫

Lô tô Đức được tổ chức bởi LOTTO.de. Trang web chinh thưc: www.lotto.de

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Đức

Trong Lô tô Đức Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Đức là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 125854344
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15731793
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 487807
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60976
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9291
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1161
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 510
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 68