Kết quả Lô tô Đức

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Đức Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

Kết quả Giá trị giải

Kết quả Lô tô Đức Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019.

12 13 35 45 46 48 2
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 410.4 triệu ₫
5 127.5 triệu ₫
4 + 1 5.9 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 1 600863 ₫
3 315841 ₫
2 + 1 128376 ₫

Kết quả Lô tô Đức Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019.

5 33 38 42 43 47 5
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 41242.5 triệu ₫
5 + 1 224.1 triệu ₫
5 73.2 triệu ₫
4 + 1 4.1 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 474805 ₫
3 273204 ₫
2 + 1 127680 ₫

Vé có thể được mua tại Nước-đức. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Jackpot giữa 46345 triệu ₫ và 695175 triệu ₫

Lô tô Đức được tổ chức bởi LOTTO.de www.lotto.de

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Đức

Trong Lô tô Đức Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Lô tô Đức là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 125854344
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15731793
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 487807
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60976
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9291
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1161
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 510
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 68