Kết quả Lô tô Đức

15155937727 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Đức Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020.

2020/44

 • 5
 • 18
 • 33
 • 35
 • 42
 • 43
 • 0
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 10583228.9 triệu ₫
5 2264621.9 triệu ₫
4 + 1 162818.1 triệu ₫
4 26793.5 triệu ₫
3 + 1 16671.5 triệu ₫
3 6333 triệu ₫
2 + 1 2706.4 triệu ₫

Kết quả Lô tô Đức Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020.

2020/43

 • 4
 • 25
 • 36
 • 39
 • 43
 • 47
 • 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 539935856.7 triệu ₫
5 + 1 9998805.1 triệu ₫
5 2629555.2 triệu ₫
4 + 1 117133.7 triệu ₫
4 27767.8 triệu ₫
3 + 1 11637.6 triệu ₫
3 6333 triệu ₫
2 + 1 2706.4 triệu ₫

Kết quả Lô tô Đức Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020.

2020/42

 • 1
 • 4
 • 11
 • 17
 • 27
 • 35
 • 8
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 230282511.4 triệu ₫
5 + 1 4225367.2 triệu ₫
5 1350610.6 triệu ₫
4 + 1 76591.6 triệu ₫
4 17916.5 triệu ₫
3 + 1 8931.2 triệu ₫
3 4709.2 triệu ₫
2 + 1 2706.4 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nước-đức. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Jackpot giữa 1082566980.5 triệu ₫ và 16238504707.5 triệu ₫

Lô tô Đức được tổ chức bởi LOTTO.de. Trang web chinh thưc: www.lotto.de

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Đức

Trong Lô tô Đức Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Đức là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 125854344
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15731793
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 487807
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60976
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9291
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1161
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 510
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 68