Kết quả Lô tô Đức

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Đức Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020.

Kết quả Giá trị giải

Kết quả Lô tô Đức Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

6 11 21 24 31 32 0
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 20161 triệu ₫
5 + 1 380.4 triệu ₫
5 78 triệu ₫
4 + 1 5.4 triệu ₫
4 874622 ₫
3 + 1 607402 ₫
3 219353 ₫
2 + 1 125942 ₫

Kết quả Lô tô Đức Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

3 7 11 22 27 42 7
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 33074 triệu ₫
6 3515.2 triệu ₫
5 + 1 80.6 triệu ₫
5 40.4 triệu ₫
4 + 1 1.9 triệu ₫
4 612747 ₫
3 + 1 263734 ₫
3 185892 ₫
2 + 1 125477 ₫

Vé có thể được mua tại Nước-đức. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Jackpot giữa 46473 triệu ₫ và 697095 triệu ₫

Lô tô Đức được tổ chức bởi LOTTO.de www.lotto.de

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Đức

Trong Lô tô Đức Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Lô tô Đức là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 125854344
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15731793
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 487807
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60976
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9291
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1161
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 510
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 68