Kết quả Lô tô Đức

252.9 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Đức Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021.

2021/6

 • 5
 • 6
 • 11
 • 31
 • 35
 • 42
 • 0
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 781564.1 tỷ VNĐ
5 + 1 8210.3 tỷ VNĐ
5 2294.3 tỷ VNĐ
4 + 1 135.2 tỷ VNĐ
4 27.7 tỷ VNĐ
3 + 1 13.8 tỷ VNĐ
3 5.5 tỷ VNĐ
2 + 1 3.2 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Đức Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021.

2021/5

 • 1
 • 5
 • 15
 • 35
 • 37
 • 45
 • 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 1488852.1 tỷ VNĐ
5 + 1 3246.1 tỷ VNĐ
5 947.9 tỷ VNĐ
4 + 1 92.2 tỷ VNĐ
4 25 tỷ VNĐ
3 + 1 14 tỷ VNĐ
3 7.6 tỷ VNĐ
2 + 1 3.2 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Đức Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021.

2021/4

 • 7
 • 23
 • 26
 • 38
 • 40
 • 43
 • 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 4927959 tỷ VNĐ
6 *
5 + 1 6972.5 tỷ VNĐ
5 1778.7 tỷ VNĐ
4 + 1 87.4 tỷ VNĐ
4 24.8 tỷ VNĐ
3 + 1 10.1 tỷ VNĐ
3 5.6 tỷ VNĐ
2 + 1 3.2 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nước-đức. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Jackpot giữa 1065372.8 tỷ VNĐ và 15980592 tỷ VNĐ

Lô tô Đức được tổ chức bởi LOTTO.de. Trang web chinh thưc: www.lotto.de

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Đức

Trong Lô tô Đức Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Đức là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15731793
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 125854344
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60976
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 487807
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1161
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9291
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 510
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 68