Kết quả Lô tô Đức

305173.6 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Đức Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

8 17 27 36 47 49 5
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 20040.3 triệu ₫
5 + 1 227.7 triệu ₫
5 79 triệu ₫
4 + 1 4 triệu ₫
4 1 triệu ₫
3 + 1 463926 ₫
3 267721 ₫
2 + 1 127475 ₫

Kết quả Lô tô Đức Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019.

3 26 29 31 33 48 0
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 7306.9 triệu ₫
5 + 1 438.4 triệu ₫
5 121.3 triệu ₫
4 + 1 6.7 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 1 681957 ₫
3 257040 ₫
2 + 1 127243 ₫

Kết quả Lô tô Đức Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019.

13 24 27 30 43 44 7
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 19595.7 triệu ₫
5 + 1 316.1 triệu ₫
5 136.4 triệu ₫
4 + 1 5.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 477625 ₫
3 294655 ₫
2 + 1 127011 ₫

Vé có thể được mua tại Nước-đức. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Jackpot giữa 46439 triệu ₫ và 696585 triệu ₫

Lô tô Đức được tổ chức bởi LOTTO.de www.lotto.de

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Đức

Trong Lô tô Đức Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Lô tô Đức là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 125854344
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15731793
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 487807
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60976
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9291
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1161
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 510
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 68