Kết quả Bồ-đào-nha Totoloto

38661.1 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Bồ-đào-nha Totoloto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020.

15 16 23 32 39 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 411.7 triệu ₫
4 + 1 6 triệu ₫
4 6 triệu ₫
3 + 1 147703 ₫
3 124543 ₫
2 + 1 72315 ₫
2 49392 ₫
1 + 1 không chiến thắng
0 + 1 không chiến thắng

Kết quả Bồ-đào-nha Totoloto Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020.

15 21 29 35 41 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 337.7 triệu ₫
4 + 1 6.6 triệu ₫
4 6.6 triệu ₫
3 + 1 170863 ₫
3 147703 ₫
2 + 1 79405 ₫
2 56245 ₫
1 + 1 không chiến thắng
0 + 1 không chiến thắng

Kết quả Bồ-đào-nha Totoloto Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020.

13 25 26 36 49 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 9.9 triệu ₫
4 9.9 triệu ₫
3 + 1 134233 ₫
3 110600 ₫
2 + 1 71843 ₫
2 47974 ₫
1 + 1 23869 ₫
0 + 1 23869 ₫

Kết quả Bồ-đào-nha Totoloto Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020.

14 35 37 40 47 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 15.4 triệu ₫
4 15.4 triệu ₫
3 + 1 169918 ₫
3 146758 ₫
2 + 1 81768 ₫
2 58609 ₫
1 + 1 không chiến thắng
0 + 1 không chiến thắng

Kết quả Bồ-đào-nha Totoloto Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020.

6 14 27 38 49 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 367293.5 triệu ₫
5 không chiến thắng
4 + 1 8.4 triệu ₫
4 8.4 triệu ₫
3 + 1 141086 ₫
3 118399 ₫
2 + 1 72788 ₫
2 49865 ₫
1 + 1 không chiến thắng
0 + 1 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Bồ-đào-nha. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Trong Bồ-đào-nha Totoloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49 và 1 số phụ.

Jackpot bắt đầu từ 23632.5 triệu ₫

Bồ-đào-nha Totoloto được tổ chức bởi Santa Casa da Misericórdia de Lisboa www.scml.pt