Kết quả Ba-lan Super Szansa

Kết quả mới nhất 14:00 Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

3209

 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 0
 • 5
 • 2

Kết quả Ba-lan Super Szansa 21:50 Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

3208

 • 6
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
 • 6
 • 4

Kết quả Ba-lan Super Szansa 14:00 Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

3207

 • 2
 • 2
 • 2
 • 4
 • 2
 • 0
 • 5

Vé có thể được mua tại Ba-lan. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Tư.

Trong Ba-lan Super Szansa Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 0 - 9.

Ba-lan Super Szansa được tổ chức bởi Totalizator Sportowy. Trang web chinh thưc: www.lotto.pl