Kết quả Philippines 6-Digit Game

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020.

 • 5
 • 3
 • 1
 • 3
 • 7
 • 4

Kết quả Philippines 6-Digit Game Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020.

 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 7
 • 8

Kết quả Philippines 6-Digit Game Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020.

 • 3
 • 6
 • 9
 • 1
 • 0
 • 9

Vé có thể được mua tại Philippines. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Trong Philippines 6-Digit Game Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 0 - 9.

Philippines 6-Digit Game được tổ chức bởi Philippine Charity Sweepstakes Office. Trang web chinh thưc: www.pcso.gov.ph