Kết quả Philippines 4-Digit Game

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020.

 • 4
 • 2
 • 1
 • 4

Kết quả Philippines 4-Digit Game Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020.

 • 7
 • 3
 • 3
 • 7

Kết quả Philippines 4-Digit Game Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020.

 • 7
 • 3
 • 3
 • 7

Vé có thể được mua tại Philippines. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Sáu.

Philippines 4-Digit Game được tổ chức bởi Philippine Charity Sweepstakes Office. Trang web chinh thưc: www.pcso.gov.ph

Tỷ lệ thắng trong Philippines 4-Digit Game

Trong Philippines 4-Digit Game Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 1 - 9.

 • Jackpot trong Philippines 4-Digit Game là chiến thắng bằng cách kết hợp 4 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.