Kết quả Nhật Bản Loto 7

215769.4 triệu ₫

jackpot tiếp theo

Play Nhật Bản Loto 7 trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019.

9 10 17 18 22 25 35 13 14
Kết quả Giá trị giải
7
6 + 1 2271.7 triệu ₫
6 146.8 triệu ₫
5 2 triệu ₫
4 302175 ₫
3 + 2 215839 ₫
3 + 1 215839 ₫

Kết quả Nhật Bản Loto 7 Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019.

3 7 15 16 30 34 35 8 29
Kết quả Giá trị giải
7
6 + 1 2723.4 triệu ₫
6 137.6 triệu ₫
5 1.9 triệu ₫
4 300550 ₫
3 + 2 214679 ₫
3 + 1 214679 ₫

Kết quả Nhật Bản Loto 7 Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019.

1 4 10 11 16 24 34 30 32
Kết quả Giá trị giải
7
6 + 1 2122.4 triệu ₫
6 145.8 triệu ₫
5 1.9 triệu ₫
4 303799 ₫
3 + 2 238815 ₫
3 + 1 238815 ₫

Vé có thể được mua tại Japan. Hòa đang trên Thứ Sáu.

Trong Nhật Bản Loto 7 Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 37 và 2 số tiền thưởng.

Jackpot giữa 0 ₫ và 23208500 triệu ₫

Nhật Bản Loto 7 được tổ chức bởi Takarakuji www.takarakuji-loto.jp

Tỷ lệ thắng trong Nhật Bản Loto 7

Trong Nhật Bản Loto 7 Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 37

  • Jackpot trong Nhật Bản Loto 7 là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10295472
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 735391
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 52528
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1127
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42