Kết quả Nhật Bản Loto 6

43153.9 triệu ₫

jackpot tiếp theo

Play Nhật Bản Loto 6 trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019.

2 9 10 15 24 36 13
Kết quả Giá trị giải
6 24537.3 triệu ₫
5 + 1 1651.9 triệu ₫
5 29.7 triệu ₫
4 880763 ₫
3 214911 ₫

Kết quả Nhật Bản Loto 6 Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019.

1 3 7 34 39 40 33
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 560.2 triệu ₫
5 110.8 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 214679 ₫

Kết quả Nhật Bản Loto 6 Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019.

12 19 21 26 40 41 20
Kết quả Giá trị giải
6 106733.4 triệu ₫
5 + 1 2912.4 triệu ₫
5 102 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 214447 ₫

Vé có thể được mua tại Japan. Hòa đang trên Thứ Năm và Thứ Hai.

Trong Nhật Bản Loto 6 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 43 và 1 số tiền thưởng.

Jackpot giữa 0 ₫ và 13925100 triệu ₫

Nhật Bản Loto 6 được tổ chức bởi Takarakuji www.takarakuji-loto.jp

Tỷ lệ thắng trong Nhật Bản Loto 6

Trong Nhật Bản Loto 6 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 43

  • Jackpot trong Nhật Bản Loto 6 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6096454
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1016076
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 28224
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 610
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 39