Kết quả Đài Loan Super Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020.

 • 04
 • 01
 • 25
 • 19
 • 13
 • 21
 • 08

Kết quả Đài Loan Super Lotto Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020.

 • 35
 • 08
 • 02
 • 04
 • 07
 • 18
 • 06

Kết quả Đài Loan Super Lotto Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020.

 • 28
 • 29
 • 03
 • 18
 • 04
 • 14
 • 04

Vé có thể được mua tại Đài loan. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Trong Đài Loan Super Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 38 và 1 số tiền thưởng.