Kết quả Đài Loan Super Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

 • 19
 • 07
 • 38
 • 05
 • 10
 • 30
 • 07

Kết quả Đài Loan Super Lotto Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

 • 01
 • 06
 • 21
 • 02
 • 04
 • 38
 • 07

Kết quả Đài Loan Super Lotto Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020.

 • 15
 • 16
 • 25
 • 24
 • 03
 • 20
 • 04

Vé có thể được mua tại Đài loan. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Trong Đài Loan Super Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 38 và 1 số tiền thưởng.