Kết quả Đài Loan Lotto 6/49

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 02
 • 09
 • 30
 • 28
 • 32
 • 19
 • 35

Kết quả Đài Loan Lotto 6/49 Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 35
 • 03
 • 20
 • 25
 • 09
 • 26
 • 39

Kết quả Đài Loan Lotto 6/49 Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 05
 • 28
 • 39
 • 17
 • 18
 • 30
 • 13

Vé có thể được mua tại Đài loan. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Trong Đài Loan Lotto 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.