Kết quả Đài Loan Lotto 6/49

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

02 48 47 08 01 44 09

Kết quả Đài Loan Lotto 6/49 Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020.

13 15 34 39 35 27 31

Kết quả Đài Loan Lotto 6/49 Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020.

13 31 42 04 37 35 49

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020.

33 13 36 35 23 07 09

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020.

22 43 09 37 46 23 38

Vé có thể được mua tại Đài loan. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Trong Đài Loan Lotto 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 48 và 1 số phụ.