Kết quả Đài Loan Lotto 6/49

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020.

 • 45
 • 19
 • 18
 • 16
 • 33
 • 17
 • 25

Kết quả Đài Loan Lotto 6/49 Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020.

 • 35
 • 08
 • 23
 • 22
 • 29
 • 10
 • 02

Kết quả Đài Loan Lotto 6/49 Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020.

 • 37
 • 21
 • 35
 • 20
 • 02
 • 24
 • 09

Vé có thể được mua tại Đài loan. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Trong Đài Loan Lotto 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.