Kết quả Đài Loan Lotto 6/49

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020.

 • 01
 • 06
 • 22
 • 33
 • 48
 • 25
 • 19

Kết quả Đài Loan Lotto 6/49 Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020.

 • 31
 • 49
 • 45
 • 40
 • 39
 • 35
 • 41

Kết quả Đài Loan Lotto 6/49 Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020.

 • 29
 • 25
 • 38
 • 01
 • 33
 • 05
 • 19

Vé có thể được mua tại Đài loan. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Trong Đài Loan Lotto 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số phụ.