Kết quả Đài loan Lotto 4

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020.

255/2020 (4888)

 • 9
 • 4
 • 4
 • 6

Kết quả Đài loan Lotto 4 Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

254/2020 (4887)

 • 5
 • 5
 • 0
 • 1

Kết quả Đài loan Lotto 4 Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

253/2020 (4886)

 • 1
 • 9
 • 4
 • 8

Vé có thể được mua tại Đài loan. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu.

Trong Đài loan Lotto 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.