Kết quả Đài loan Lotto 4

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

178/2020 (4811)

 • 7
 • 1
 • 1
 • 0

Kết quả Đài loan Lotto 4 Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020.

177/2020 (4810)

 • 4
 • 6
 • 8
 • 2

Kết quả Đài loan Lotto 4 Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020.

176/2020 (4809)

 • 2
 • 6
 • 3
 • 6

Vé có thể được mua tại Đài loan. Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Trong Đài loan Lotto 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.