Kết quả Đài loan Lotto 3

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

254/2020 (4362)

  • 4
  • 2
  • 9

Kết quả Đài loan Lotto 3 Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

253/2020 (4361)

  • 6
  • 2
  • 9

Kết quả Đài loan Lotto 3 Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

252/2020 (4360)

  • 5
  • 0
  • 8

Vé có thể được mua tại Đài loan. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

Trong Đài loan Lotto 3 Lựa chọn máy nghe nhạc 3 số giữa 0 - 9.