Kết quả Đài Loan Daily Cash

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020.

30 06 16 03 29

Kết quả Đài Loan Daily Cash Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020.

32 27 13 04 21

Kết quả Đài Loan Daily Cash Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020.

15 08 03 17 38

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020.

30 32 34 03 11

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020.

38 20 05 30 09

Vé có thể được mua tại Đài loan. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm, Thứ Tư và Thứ Ba.

Trong Đài Loan Daily Cash Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39.