Kết quả Campuchia New Win 4D

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

Giải nhất 5266
giải thưởng thứ 2 6937
giải thưởng thứ 3 3360
giải thưởng thứ 4 5888, 0500, 3755, 6458, 9684, 8658, 1119, 4690, 2108, 4624
giải 5th 4773, 4203, 0845, 3170, 1661, 4965, 9669, 7683, 4407, 4205

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

Giải nhất 2390
giải thưởng thứ 2 6959
giải thưởng thứ 3 4871
giải thưởng thứ 4 3103, 1514, 3531, 2182, 0438, 6822, 3944, 7068, 5945, 1407
giải 5th 1846, 1917, 9416, 5749, 3075, 6523, 6174, 6495, 5331, 8836

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

Giải nhất 8388
giải thưởng thứ 2 0525
giải thưởng thứ 3 6406
giải thưởng thứ 4 1381, 3600, 1885, 5153, 4133, 1099, 8904, 0045, 6977, 0407
giải 5th 1204, 4799, 5490, 5066, 5662, 9661, 0283, 2496, 9917, 3377

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021

Giải nhất 0799
giải thưởng thứ 2 4912
giải thưởng thứ 3 1018
giải thưởng thứ 4 0029, 7978, 8187, 5249, 9515, 0080, 7100, 0789, 1995, 0222
giải 5th 9810, 0945, 4614, 4330, 9948, 4776, 0462, 9267, 3717, 6147

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

Giải nhất 7224
giải thưởng thứ 2 7824
giải thưởng thứ 3 5643
giải thưởng thứ 4 5243, 6208, 3058, 1757, 5383, 6851, 5387, 1700, 7077, 6773
giải 5th 6097, 6685, 6506, 2359, 3518, 2902, 6238, 2805, 0594, 5545

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Giải nhất 9617
giải thưởng thứ 2 6467
giải thưởng thứ 3 9942
giải thưởng thứ 4 5972, 5485, 9067, 3031, 5244, 4170, 9575, 4377, 0431, 8798
giải 5th 7831, 6844, 8850, 6877, 0575, 0906, 9042, 2990, 5861, 4181

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

Giải nhất 5029
giải thưởng thứ 2 2420
giải thưởng thứ 3 7829
giải thưởng thứ 4 2965, 8260, 7766, 0433, 3805, 5768, 8092, 5796, 3863, 9789
giải 5th 3307, 8025, 3335, 9936, 4170, 0893, 6781, 4423, 9393, 4310

Thông tin v? Campuchia New Win 4D

Vé có thể được mua tại Campuchia. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Campuchia New Win 4D Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 1 - 9999.

Campuchia New Win 4D được tổ chức bởi KTV Lottery.

Thông tin thêm về KTV Lottery