Kết quả Ontario Ontario 49

34816.1 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Ontario Ontario 49 Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019.

Kết quả Giá trị giải

Kết quả Ontario Ontario 49 Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

12 24 25 26 32 35 20
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 871.8 triệu ₫
5 8.7 triệu ₫
4 871711 ₫
3 174296 ₫
2 + 1 52219 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Ontario Ontario 49 Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019.

3 16 22 34 36 41 10
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 8.7 triệu ₫
4 870319 ₫
3 174064 ₫
2 + 1 52219 ₫
2 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Ontario Ontario 49

Trong Ontario Ontario 49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Ontario Ontario 49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 82
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8