Kết quả Canada Quebec Banco

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024.

 • 01
 • 11
 • 14
 • 16
 • 19
 • 28
 • 30
 • 33
 • 34
 • 36
 • 41
 • 45
 • 46
 • 49
 • 56
 • 57
 • 64
 • 66
 • 67
 • 70

Extra

6558607

Kết quả Canada Quebec Banco Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

 • 01
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 13
 • 19
 • 20
 • 22
 • 25
 • 32
 • 33
 • 37
 • 47
 • 48
 • 50
 • 54
 • 66
 • 68
 • 70

Extra

2759784

Kết quả Canada Quebec Banco Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

 • 06
 • 07
 • 11
 • 14
 • 15
 • 17
 • 20
 • 21
 • 22
 • 27
 • 30
 • 36
 • 46
 • 49
 • 51
 • 53
 • 54
 • 57
 • 60
 • 70

Extra

7495641

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

 • 08
 • 18
 • 20
 • 25
 • 29
 • 30
 • 36
 • 43
 • 44
 • 45
 • 48
 • 52
 • 54
 • 58
 • 59
 • 62
 • 63
 • 66
 • 68
 • 69

Extra

9366209

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

 • 03
 • 06
 • 08
 • 11
 • 15
 • 17
 • 19
 • 21
 • 22
 • 27
 • 28
 • 32
 • 40
 • 47
 • 49
 • 51
 • 57
 • 63
 • 65
 • 70

Extra

0111321

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

 • 01
 • 02
 • 05
 • 06
 • 11
 • 16
 • 19
 • 27
 • 29
 • 32
 • 34
 • 37
 • 40
 • 44
 • 46
 • 56
 • 61
 • 64
 • 67
 • 69

Extra

5368306

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

 • 01
 • 06
 • 08
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 20
 • 22
 • 28
 • 34
 • 36
 • 38
 • 44
 • 46
 • 51
 • 53
 • 55
 • 58
 • 61

Extra

6537743

Thông tin v? Canada Quebec Banco

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Canada Quebec Banco được tổ chức bởi Loto-Québec. Trang web chinh thưc: loteries.lotoquebec.com

Tỷ lệ thắng trong Canada Quebec Banco

Trong Canada Quebec Banco Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70.

số chơi số lần xuất hiện tỷ lệ cược
10 10 1:2.147.180
9 9 1:387.197
8 8 1:74.941
10 9 1:47.238
7 7 1:15.464
9 8 1:10.325
6 6 1:3.383
10 8 1:2.571
8 7 1:2.436
5 5 1:781
9 7 1:685
7 6 1:619
10 7 1:261
8 6 1:199
4 4 1:189
6 5 1:169
9 6 1:86
7 5 1:63
5 4 1:50
3 3 1:48
10 6 1:44
10 0 1:39
2 2 1:13