Kết quả Canada Quebec 49

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019.

3 12 17 18 24 37 2
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 174528 ₫
2 + 1 87264 ₫

Kết quả Canada Quebec 49 Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

1 2 16 24 32 38 21
Kết quả Giá trị giải
6 34871.7 triệu ₫
5 + 1 không chiến thắng
5 13.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 174296 ₫
2 + 1 87264 ₫

Kết quả Canada Quebec 49 Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019.

1 4 9 14 16 49 33
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1305.4 triệu ₫
5 13.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 174064 ₫
2 + 1 87032 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Canada Quebec 49

Trong Canada Quebec 49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Canada Quebec 49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2277667
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81