Kết quả Canada Quebec 49

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

7 9 10 29 38 43 14
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.2 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 175436 ₫
2 + 1 87602 ₫

Kết quả Canada Quebec 49 Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

4 10 13 16 26 39 29
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 175203 ₫
2 + 1 87602 ₫

Kết quả Canada Quebec 49 Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020.

11 28 31 34 44 45 37
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.2 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 175436 ₫
2 + 1 87602 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Canada Quebec 49 được tổ chức bởi Loto-Québec loteries.lotoquebec.com

Tỷ lệ thắng trong Canada Quebec 49

Trong Canada Quebec 49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Canada Quebec 49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2277667
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81