Kết quả Canada BC 49

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

1 7 9 21 28 47 6
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 174296 ₫
2 + 1 87264 ₫

Kết quả Canada BC 49 Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019.

2 4 30 36 45 49 21
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 174064 ₫
2 + 1 87032 ₫

Kết quả Canada BC 49 Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019.

11 18 19 39 41 47 33
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.2 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 175224 ₫
2 + 1 87728 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Tỷ lệ thắng trong Canada BC 49

Trong Canada BC 49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Canada BC 49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81