Kết quả Canada BC 49

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

1 14 17 20 26 35 25
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.2 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 175436 ₫
2 + 1 87602 ₫

Kết quả Canada BC 49 Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

1 6 7 29 40 48 37
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 175203 ₫
2 + 1 87602 ₫

Kết quả Canada BC 49 Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020.

1 7 13 20 39 41 27
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 13.2 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 175436 ₫
2 + 1 87602 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Canada BC 49 được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation www.alc.ca

Tỷ lệ thắng trong Canada BC 49

Trong Canada BC 49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Canada BC 49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81