Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto

15709.5 triệu ₫

jackpot tiếp theo

Play Châu Úc Wednesday Lotto trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019.

19 27 34 37 38 44 7 35
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 162.5 triệu ₫
5 9.1 triệu ₫
4 476238 ₫
3 + 1 233710 ₫
2 + 2 207716 ₫
1 + 2 207716 ₫

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019.

1 3 11 33 35 41 13 23
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 90.8 triệu ₫
5 8.3 triệu ₫
4 444211 ₫
3 + 1 214214 ₫
2 + 2 142500 ₫
1 + 2 142500 ₫

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019.

3 6 10 15 38 42 30 37
Kết quả Giá trị giải
6 15775.2 triệu ₫
5 + 1 65.5 triệu ₫
5 8.5 triệu ₫
4 455119 ₫
3 + 1 272932 ₫
2 + 2 239048 ₫
1 + 2 239048 ₫

Vé có thể được mua tại Australia. Hòa đang trên Thứ Tư.

Trong Châu Úc Wednesday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

Châu Úc Wednesday Lotto được tổ chức bởi Tatts tatts.com

Tỷ lệ thắng trong Châu Úc Wednesday Lotto

Trong Châu Úc Wednesday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144