Kết quả U.K. Lotto HotPicks

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/2591

 • 9
 • 12
 • 27
 • 28
 • 29
 • 44
Kết quả Giá trị giải
5 *

Kết quả U.K. Lotto HotPicks Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/2590

 • 26
 • 32
 • 38
 • 41
 • 49
 • 51
Kết quả Giá trị giải
5 *

Kết quả U.K. Lotto HotPicks Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

2020/2589

 • 9
 • 12
 • 28
 • 31
 • 46
 • 50
Kết quả Giá trị giải
5 *

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020.

2020/2588

 • 11
 • 21
 • 36
 • 45
 • 49
 • 56
Kết quả Giá trị giải
5 *

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020.

#2020/2587

 • 12
 • 18
 • 37
 • 52
 • 56
 • 58
Kết quả Giá trị giải
5 *

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020.

#2020/2586

 • 1
 • 4
 • 13
 • 24
 • 27
 • 47
Kết quả Giá trị giải
5 *

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020.

#2020/2585

 • 10
 • 25
 • 34
 • 41
 • 46
 • 55
Kết quả Giá trị giải
5 *

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

U.K. Lotto HotPicks được tổ chức bởi Camelot UK. Trang web chinh thưc: www.national-lottery.co.uk

Tỷ lệ thắng trong U.K. Lotto HotPicks

Trong U.K. Lotto HotPicks Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 59.

 • Jackpot trong U.K. Lotto HotPicks là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 317814