Kết quả U.K. EuroMillions

Chơi U.K. EuroMillions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020.

2020/1324

 • 4
 • 8
 • 11
 • 19
 • 46
 • 4
 • 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 8278876855 triệu ₫
5 + 1 40126265.3 triệu ₫
5 3606950.8 triệu ₫
4 + 2 106578.7 triệu ₫
4 + 1 29987.1 triệu ₫
4 11529.3 triệu ₫
3 + 2 7956.9 triệu ₫
3 + 1 2922.9 triệu ₫
3 2760.5 triệu ₫
2 + 2 2977.1 triệu ₫
2 + 1 1569.7 triệu ₫
2 1245 triệu ₫
1 + 2 1840.4 triệu ₫

Kết quả U.K. EuroMillions Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020.

2020/1323

 • 4
 • 9
 • 14
 • 21
 • 27
 • 4
 • 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 8947798077.6 triệu ₫
5 + 1 31783895.9 triệu ₫
5 6190334.5 triệu ₫
4 + 2 183603.4 triệu ₫
4 + 1 21326.6 triệu ₫
4 8444 triệu ₫
3 + 2 11258.7 triệu ₫
3 + 1 2598.2 triệu ₫
3 2381.6 triệu ₫
2 + 2 3247.7 triệu ₫
2 + 1 1515.6 triệu ₫
2 1190.8 triệu ₫
1 + 2 1840.4 triệu ₫

Kết quả U.K. EuroMillions Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020.

2020/1322

 • 3
 • 18
 • 22
 • 27
 • 32
 • 2
 • 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 *
5 + 1 *
5 18885814 triệu ₫
4 + 2 273294 triệu ₫
4 + 1 31665.1 triệu ₫
4 13207.3 triệu ₫
3 + 2 11475.2 triệu ₫
3 + 1 3031.2 triệu ₫
3 2922.9 triệu ₫
2 + 2 2922.9 triệu ₫
2 + 1 1515.6 triệu ₫
2 1299.1 triệu ₫
1 + 2 1569.7 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

U.K. EuroMillions được tổ chức bởi Camelot UK. Trang web chinh thưc: www.national-lottery.co.uk

Tỷ lệ thắng trong U.K. EuroMillions

Trong U.K. EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 2 số phụ.

 • Jackpot trong U.K. EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107515
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 621503
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31076
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13812
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14126
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 707
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 314
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 986
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 50
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188