Kết quả U.K. EuroMillions

Chơi U.K. EuroMillions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/1365

 • 5
 • 6
 • 15
 • 37
 • 42
 • 3
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 *
5 + 1 *
5 5886560.2 triệu ₫
4 + 2 558015.7 triệu ₫
4 + 1 40341.7 triệu ₫
4 13644.2 triệu ₫
3 + 2 21701.8 triệu ₫
3 + 1 3437.9 triệu ₫
3 3061.9 triệu ₫
2 + 2 4834.6 triệu ₫
2 + 1 1611.5 triệu ₫
2 1235.5 triệu ₫
1 + 2 2256.1 triệu ₫

Kết quả U.K. EuroMillions Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

2020/1364

 • 15
 • 33
 • 38
 • 40
 • 50
 • 3
 • 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 *
5 + 1 *
5 11026073.5 triệu ₫
4 + 2 343414.9 triệu ₫
4 + 1 45767.2 triệu ₫
4 16276.4 triệu ₫
3 + 2 19714.3 triệu ₫
3 + 1 4136.2 triệu ₫
3 3545.3 triệu ₫
2 + 2 4404.8 triệu ₫
2 + 1 1880.1 triệu ₫
2 1450.4 triệu ₫
1 + 2 1826.4 triệu ₫

Kết quả U.K. EuroMillions Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020.

2020/1363

 • 5
 • 14
 • 38
 • 41
 • 46
 • 1
 • 10
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 *
5 + 1 *
5 *
4 + 2 644446.8 triệu ₫
4 + 1 55006.5 triệu ₫
4 15685.5 triệu ₫
3 + 2 25086 triệu ₫
3 + 1 4673.4 triệu ₫
3 3384.2 triệu ₫
2 + 2 6553.5 triệu ₫
2 + 1 2202.4 triệu ₫
2 1342.9 triệu ₫
1 + 2 2900.7 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

U.K. EuroMillions được tổ chức bởi Camelot UK. Trang web chinh thưc: www.national-lottery.co.uk

Tỷ lệ thắng trong U.K. EuroMillions

Trong U.K. EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 2 số phụ.

 • Jackpot trong U.K. EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107515
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 621503
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31076
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13812
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14126
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 707
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 314
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 986
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 50
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188