Kết quả U.K. EuroMillions

Chơi U.K. EuroMillions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019.

3 13 20 32 34 4 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 2542.4 triệu ₫
5 651.4 triệu ₫
4 + 2 86.1 triệu ₫
4 + 1 3.5 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 2 2.3 triệu ₫
3 + 1 290570 ₫
3 224658 ₫
2 + 2 422163 ₫
2 + 1 158746 ₫
2 77748 ₫
1 + 2 227675 ₫

Kết quả U.K. EuroMillions Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019.

1 21 23 25 39 2 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 4163 triệu ₫
5 không chiến thắng
4 + 2 51.5 triệu ₫
4 + 1 3.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 2 2.1 triệu ₫
3 + 1 271539 ₫
3 238583 ₫
2 + 2 355090 ₫
2 + 1 143196 ₫
2 80533 ₫
1 + 2 187989 ₫

Kết quả U.K. EuroMillions Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019.

8 17 20 23 45 2 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 7429.1 triệu ₫
5 865.2 triệu ₫
4 + 2 31.6 triệu ₫
4 + 1 2.6 triệu ₫
4 1 triệu ₫
3 + 2 1.2 triệu ₫
3 + 1 222337 ₫
3 210501 ₫
2 + 2 240208 ₫
2 + 1 136466 ₫
2 80069 ₫
1 + 2 145285 ₫

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Sáu và Thứ Ba.

U.K. EuroMillions được tổ chức bởi Health Lottery Ltd www.healthlottery.co.uk

Tỷ lệ thắng trong U.K. EuroMillions

Trong U.K. EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50

 • Jackpot trong U.K. EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107515
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 621503
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31076
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13812
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14126
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 707
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 314
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 986
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 50
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188