Kết quả Wisconsin Megabucks

Hoa Kỳ Mega Millions

4454.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019

14 17 20 47 48 49

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019

5 14 18 38 45 47

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019

11 27 35 36 37 46

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019

5 17 38 42 44 48

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2019

20 23 24 25 27 47

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Wisconsin Megabucks Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Wisconsin Megabucks

Wisconsin Megabucks có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Wisconsin Megabucks là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 27101.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 517.
  • giải thưởng nhỏ nhất Wisconsin Megabucks là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 29.

Trang web chinh thưc