Kết quả Wisconsin Megabucks

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

7 10 24 37 38 45

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

3 15 28 36 38 41

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2019

21 28 30 44 45 49

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2019

4 12 14 21 22 31

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018

4 10 13 25 45 47

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Wisconsin Megabucks Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Wisconsin Megabucks

Wisconsin Megabucks có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Wisconsin Megabucks là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 27101.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 517.
  • giải thưởng nhỏ nhất Wisconsin Megabucks là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 29.

Trang web chinh thưc