Kết quả Wisconsin Megabucks

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

6 14 23 28 33 42
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 11.6 triệu ₫
4 697819.5 ₫
3 46521.3 ₫

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019

10 23 37 39 41 43
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 11.6 triệu ₫
4 697819.5 ₫
3 46521.3 ₫

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

3 6 27 29 34 47
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 11.6 triệu ₫
4 697819.5 ₫
3 46521.3 ₫

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Tư, ngày 07 tháng 8 năm 2019

12 18 20 21 31 36
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 11.6 triệu ₫
4 697819.5 ₫
3 46521.3 ₫

Wisconsin Megabucks số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 03 tháng 8 năm 2019

17 20 27 29 32 46
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 11.6 triệu ₫
4 697819.5 ₫
3 46521.3 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Wisconsin Megabucks Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Wisconsin Megabucks

Wisconsin Megabucks có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Wisconsin Megabucks là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 27101.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 517.
  • giải thưởng nhỏ nhất Wisconsin Megabucks là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 29.

Trang web chinh thưc