Kết quả Washington Bài lô tô

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019

2 9 21 30 36 42
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 23.3 triệu ₫
4 697819.5 ₫
3 69781.95 ₫

Washington Bài lô tô số chiến thắng Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019

5 13 26 36 43 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 23.3 triệu ₫
4 697819.5 ₫
3 69781.95 ₫

Washington Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019

4 16 27 39 40 46
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 23.3 triệu ₫
4 697819.5 ₫
3 69781.95 ₫

Washington Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019

1 8 11 28 38 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 23.3 triệu ₫
4 697819.5 ₫
3 69781.95 ₫

Washington Bài lô tô số chiến thắng Thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019

5 7 10 25 48 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 23.3 triệu ₫
4 697819.5 ₫
3 69781.95 ₫

Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Hai và Thứ Bảy.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Washington Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Washington Bài lô tô

Washington Bài lô tô có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Washington Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • giải thưởng nhỏ nhất Washington Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Trang web chinh thưc