Kết quả Washington Bài lô tô

Hoa Kỳ Mega Millions

4454.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019

8 31 34 37 42 46

Washington Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019

1 18 28 32 37 43

Washington Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019

10 15 30 31 41 43

Washington Bài lô tô số chiến thắng Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019

9 13 15 27 33 39

Washington Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019

12 13 16 19 23 44

Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Washington Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Washington Bài lô tô

Washington Bài lô tô có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Washington Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • giải thưởng nhỏ nhất Washington Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Trang web chinh thưc