Kết quả U.S. Powerball test

U.S. Powerball

246 million USD Chơi

Kết quả U.S. Powerball test Thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2016

17 19 21 37 44 16

Kết quả U.S. Powerball test Thứ Tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016

7 32 41 47 61 3

Kết quả U.S. Powerball test Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2016

16 24 28 43 61 21

Kết quả U.S. Powerball test Thứ Tư, ngày 16 tháng 11 năm 2016

28 41 61 63 65 7

Kết quả U.S. Powerball test Thứ Tư, ngày 09 tháng 11 năm 2016

1 25 28 31 54 2

Hòa đang trên Thứ Năm tại 23:00 và Chủ Nhật tại 23:00

Vé có thể được mua tại USA.

Trong U.S. Powerball test Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69.

Odds of winning in U.S. Powerball test

U.S. Powerball test có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong U.S. Powerball test là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 701.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 92.
  • giải thưởng nhỏ nhất U.S. Powerball test là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 38.

Official website